SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Linux súkromne i pracovne v2.0 (34. časť): Transakcie v DBMS

0
Všeobecný význam pojmu transakcia je postupnosť (sekvencia) jedného alebo viacerých príkazov (operácií), ktoré spolu vystupujú ako jednotný celok. V prípade databáz hovoríme najčastejšie o postupnosti príkazov SQL, ktorá sa vníma ako jeden vykonateľný operačný blok. Transakcie riešia ochranu údajov spracúvaných pomocou DBMS, a to dodržiavaním princípu, ktorý označujeme skratkou ACID. Tá vznikla spojením prvých písmen anglických slov Atomicity (rozdrobenie), Consistency (neporušiteľnosť), Isolation (oddelenie) a Durability (udržateľnosť). Túto časť seriálu venujeme transakciám a princípu ACID, pričom praktickú činnosť vykonáme neskôr v prostredí DBeaver. Paralelizmus Súbežné (concurrence) vykonávanie programového kódu viacerými CPU, resp. viacerými vláknami má za následok vznik niekoľkých principiálnych algoritmických problémov, označovaných ako LostUpdate (strata aktuálnosti údajov), DirtyRead (čítanie údajov ešte pred ich aktualizáciou a potvrdením), IncorrectSummary (sčítavanie neak ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
Linux transakcia DBMS

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať