SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Praktická kryptológia (19. časť): CAST

0
V tejto časti seriálu začneme s predstavovaním ďalšieho zo symetrických šifrovacích algoritmov s názvom CAST. Skratka CAST vznikla spojením počiatočných písmen mien autorov algoritmu, ktorými sú Kanaďania Carlisle Adams a Stafford Tavares. Algoritmus vyvinuli v roku 1996 a podrobne opísali v RFC 2144 (máj 1997). Má dva varianty, a to CAST-128, označovaný ako CAST5, a odvodený (derived) CAST-256, označovaný ako CAST6 (RFC 2612 z júna 1999). V oboch prípadoch ide o štandardné symetrické substitučno-permutačné blokové šifry založené na Feistelovej sieti.CAST5 Šifra CAST5 patrí medzi klasické symetrické blokové šifry, označované aj ako sieť SPN (Substitution-Permutation Network). Svojou vnútornou štruktúrou sa podobá návrhu šifry DES. Je odolná proti všetkým základným metódam kryptoanalýzy, či už lineárnej, diferenciálnej, alebo kryptoanalýze pomocou súvisiacich (related) kľúčov. Šifra nevyhnutne dodržiava všetky podstatné kryptografické kritériá a vlastnosti vyžadované od použiteľných ši ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
kryptologia CAST sifrovanie algoritmus