SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Ľudstvo, haló, budíček!

0
Vydanie ChatGPT koncom minulého roka zmenilo všetko, čo sme si dovtedy o AI mysleli. Extrémne ľahko sa používa a presvedčivo vytvára texty podobné ľudským, a to vrátane receptov, tréningových plánov, ale aj počítačového kódu. A je dostupná pre každého vrátane menej vzdelanej populácie, čo je dôkaz, že revolúcia v oblasti umelej inteligencie má skutočný potenciál. Otázka je, kto z toho bude profitovať a čo to urobí s trhom práce.

V prípade optimistického scenára bude AI silný nástroj pre mnohých pracovníkov, ktorým zlepší ich schopnosti a odbornosť a zároveň poskytne impulz pre celé hospodárstvo. V prípade pesimistického scenára ju firmy jednoducho využijú na to, aby zefektívnili svoju prevádzku, vďaka čomu zredukujú dobre platené pracovné miesta, ktoré si doteraz vyžadovali príslušné vzdelanie, tvorivé schopnosti a logické uvažovanie. Niekoľko firiem ešte viac zbohatne, ale k celkovému hospodárskemu rastu to prispeje len málo.

Viaceré štúdie odhadujú, že GPT by mohlo mať vplyv na 80 % pracovnej sily, výrazne by ovplyvnilo 19 % pracovných miest, pričom najmenej 50 % úloh v týchto pracovných miestach by bolo „exponovaných“. Na rozdiel od toho, čo sme videli v predchádzajúcich vlnách automatizácie, by boli najviac ovplyvnené pracovné miesta s vyššími príjmami. 

ChatGPT pravdepodobne nepovedie k rozsiahlej nezamestnanosti, ale k tomu, že spoločnosti nahradia relatívne dobre platené pracovné miesta (tzv. biele goliere) novou formou automatizácie, pričom títo pracovníci budú odchádzať do horšie platených služieb, zatiaľ čo ľudia, ktorí dokážu najlepšie využiť novú technológiu, získajú veľké výhody pri svojom uplatnení sa na trhu práce. Generatívna umelá inteligencia by mohla pomôcť širokej skupine ľudí získať zručnosti, ktoré im umožnia konkurovať tým, ktorí majú vyššie vzdelanie a odborné znalosti. V tomto scenári by sa technicky zdatní pracovníci a spoločnosti mohli rýchlo chopiť nástrojov AI a stať sa tak produktívnejšími. Tí, ktorí majú menej zručností a málo technických znalostí, by zostali ešte viac pozadu.

Jedna z prvých dôkladných štúdií MIT o vplyve ChatGPT na produktivitu naznačuje, že takýto výsledok je dosť pravdepodobný. V rámci experimentu zapojili stovky vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pracujúcich v oblastiach, ako je marketing a ľudské zdroje. Polovicu z nich požiadali, aby pri svojich každodenných úlohách používali ChatGPT, a ostatných, aby ju nepoužívali. ChatGPT zvýšil celkovú produktivitu (čo nie je príliš prekvapujúce), ale čo je zaujímavé, využívanie AI najviac pomohlo najmenej kvalifikovaným pracovníkom, čím sa znížili rozdiely vo výkonnosti medzi zamestnancami. Inými slovami, slabí sa výrazne zlepšili, dobrí sa jednoducho trochu zrýchlili.

ChatGPT a iné generatívne AI by mohli, „zvyšovať kvalifikáciu“ ľudí, ktorí majú problém nájsť si prácu. Autori štúdie hovoria, že existuje veľa skúsených pracovníkov, ktorí „ležia ladom“ po tom, ako boli v posledných desaťročiach vytlačení z kancelárskych a výrobných pracovných miest. Ak sa generatívna umelá inteligencia dá využiť ako praktický nástroj na rozšírenie ich odborných znalostí a poskytnutie špecializovaných zručností potrebných v oblastiach, ako je zdravotníctvo alebo školstvo, kde je dostatok voľných pracovných miest, mohlo by to oživiť trh prace.

Jednoducho povedané, nachádzame sa v bode, keď buď budú menej kvalifikovaní pracovníci čoraz viac schopní prevziať to, čo sa teraz považuje za znalostnú prácu, alebo najtalentovanejší znalostní pracovníci radikálne rozšíria svoje existujúce výhody oproti všetkým ostatným. Ktorý výsledok dosiahneme, závisí najmä od toho, ako zamestnávatelia zavedú nástroje ako ChatGPT do praxe.

Určite je extrémne dôležité naštartovať diskusiu o tom, ako možno nové technológie využiť na to, aby ľuďom poskytli nové schopnosti, a nie ich len nahradili. Aktuálne úvahy vychádzajú z možností modelu ChatGPT-4, vo vývoji však je už nová verzia GPT-5, ktorá by mala byť uvoľnená už niekedy koncom roka. Nové verzie sú stále výkonnejšie, trénujú sa na čoraz väčšom množstve údajov a počet parametrov v modeloch sa dramaticky zvyšuje. Hoci OpenAI nechce presne povedať, o koľko je najnovšia verzia GPT-4 väčšia, môžeme to odhadnúť: model GPT-3 s približne 175 miliardami parametrov bol približne 100-krát väčší ako GPT-2. Vývoj napreduje exponenciálne a v tejto chvíli sa ukáže, do akej miery dokáže ľudská spoločnosť držať krok s AI. Sam Altman, CEO spoločnosti OpenAI, deklaruje záujem „držať AI na reťazi“ aspoň dovtedy, pokiaľ sa s ňou spoločnosť oboznámi, preskúma a zblíži do tej miery, že ju bude vedieť používať vo svoj prospech. V jednom momente však nevyhnutne príde k zlomovému bodu a príchodu AGI, keď bude všeobecná umelá inteligencia inteligentnejšia ako človek. Podľa vedcov z Microsoftu, partnera Open AI, však už súčasná verzia GPT-4 vykazuje záblesky AGI. Už to nie je hypotetická otázka, či sa vôbec niekedy dočkáme AGI alebo či príde o 20 alebo 50 rokov, podľa opatrných vyjadrení inžinierov z OpenAI, Google a pod. je to otázka veľmi blízkej budúcnosti.

Sám Altman deklaroval obavy z toho, čo všetko GPT dokáže a ako rýchlo napreduje. Vyzýva, aby sme čím skôr pochopili, čo to je, aké úžasné veci dokáže, ale súčasne aké obrovské riziká to so sebou nesie – až po existenčné riziko pre samotné ľudstvo. Aby sme čím skôr nastavili pravidlá, procesy a vytvorili nástroje, ktoré zabezpečia „mierovú“ koexistenciu s AI tak, aby to bolo na ­prospech celej ľudskej spoločnosti. 

Čoskoro to už nebude chybové a neškodné „batoľa“. Onedlho bude fungovať veľmi, veľmi dobre. Čoskoro sa bez toho nezaobídeme. A čoskoro sa môže stať neovládateľným.

A keď hovoríme „čím skôr“, hovoríme o pár mesiacoch, určite nie rokoch.

Takže haló, ľudstvo, budíček!

Úvodný obrázok od Tumisu z Pixabay 

 

 

Martin Drobný

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať