Ľudstvo môže dosiahnuť singularitu už za 7 rokov

Spoločenské dopady
0

Myšlienka singularity opisuje okamih, keď umelá inteligencia presiahne ľudskú kontrolu a zásadne transformuje spoločnosť. Je však nesmierne ťažké predpovedať, kde sa singularita začína, a takmer nemožné vedieť, čo je za týmto technologickým „horizontom udalostí“. Niektorí výskumníci v oblasti umelej inteligencie hľadajú známky dosiahnutia singularity, ktorá sa meria pokrokom umelej inteligencie, v priblížení sa schopnostiam a zručnostiam porovnateľným s človekom.

Jednou z takýchto metrík, ktorú definovala spoločnosť Translated, prekladateľská spoločnosť so sídlom v Ríme, je schopnosť umelej inteligencie prekladať reč s presnosťou človeka. Jazyk je jedna z najťažších výziev pre umelú inteligenciu, ale počítač, ktorý by dokázal dosiahnuť tento zlom, by teoreticky mohol vykazovať známky umelej všeobecnej inteligencie (Artificial General Intelligence – AGI).

Spoločnosť Translated sledovala výkonnosť svojej UI od roku 2014 do roku 2022 pomocou metriky s názvom Time to Edit alebo TTE, ktorá vypočítava čas, ktorý profesionálnym ľudským redaktorom trvá oprava prekladov generovaných UI v porovnaní s textmi vytvorenými ľuďmi. Počas tohto 8-ročného obdobia a pri analýze viac ako 2 miliárd úprav umelá inteligencia spoločnosti Translated vykazovala pomalé, ale nepopierateľné zlepšovanie, pretože pomaly zmenšovala medzeru deliacu ju od kvality prekladu na ľudskej úrovni.

NEXTECH

Podľa spoločnosti Translated ľudskému prekladateľovi trvá úprava textu iného ľudského prekladateľa v priemere približne jednu sekundu na slovo. V roku 2015 trvalo skontrolovanie strojovo preloženého návrhu profesionálnym redaktorom približne 3,5 sekundy na jedno slovo, dnes sú to len 2 sekundy. Ak bude tento trend pokračovať, umelá inteligencia spoločnosti Translated bude do konca desaťročia (alebo aj skôr) rovnako dobrá v preklade ako človek.

Hoci ide o nový prístup ku kvantifikácii toho, ako blízko je ľudstvo k singularite, táto definícia singularity naráža na podobné problémy identifikácie AGI v širšom zmysle. Hoci zdokonalenie sa v ľudskej reči je určite medzník vo výskume umelej inteligencie, táto pôsobivá zručnosť ešte neznamená, že stroj je inteligentný.

Či už sú tieto hyperpresné prekladače predzvesťou našej technologickej záhuby alebo nie, neznižuje to úspech umelej inteligencie spoločnosti Translated. UI schopná prekladať reč rovnako dobre ako človek by mohla zmeniť spoločnosť, aj keď skutočná „technologická singularita“ zostane ešte v nedohľadne.

Zdroj: popularmechanics.com.

Redakcia

Všetky autorove články