SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

Ľudstvo môže dosiahnuť singularitu už za 7 rokov

Spoločenské dopady
0
Myšlienka singularity opisuje okamih, keď umelá inteligencia presiahne ľudskú kontrolu a zásadne transformuje spoločnosť. Je však nesmierne ťažké predpovedať, kde sa singularita začína, a takmer nemožné vedieť, čo je za týmto technologickým „horizontom udalostí“. Niektorí výskumníci v oblasti umelej inteligencie hľadajú známky dosiahnutia singularity, ktorá sa meria pokrokom umelej inteligencie, v priblížení sa schopnostiam a zručnostiam porovnateľným s človekom. Jednou z takýchto metrík, ktorú definovala spoločnosť Translated, prekladateľská spoločnosť so sídlom v Ríme, je schopnosť umelej inteligencie prekladať reč s presnosťou človeka. Jazyk je jedna z najťažších výziev pre umelú inteligenciu, ale počítač, ktorý by dokázal dosiahnuť tento zlom, by teoreticky mohol vykazovať známky umelej všeobecnej inteligencie (Artificial General Intelligence – AGI). Spoločnosť Translated sledovala výkonnosť svojej UI od roku 2014 do roku 2022 pomocou metriky s názvom Time to Edit alebo TTE, ktor ...

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať