ChatGPT úspešne absolvoval záverečnú skúšku MBA

Technológie
0

Konverzačný robot ChatGPT, ktorý vyvolal obavy učiteľov a akademikov, pretože dokáže podvádzať pri esejach a skúškach, teraz úspešne absolvoval záverečnú skúšku MBA na univerzite Wharton, lekársku licenčnú skúšku v Spojených štátoch a súčasti advokátskej skúšky. Profesor Christian Terwiesch vykonal štúdiu, v ktorej použil OpenAI GPT-3, jazykový model, na ktorom je ChatGPT postavený, na absolvovanie záverečnej skúšky základného kurzu MBA. Dospel k záveru, že GPT-3 by na skúške dostal hodnotenie B až B-.

Terwiesch zistil, že GPT-3 funguje najlepšie „v oblasti základného riadenia operácií a spracovania analytických otázok“. Pri týchto otázkach četbot poskytol správne odpovede a vynikajúce vysvetlenia, prečo bola vybraná daná odpoveď. V zhrnutí práce profesor pripustil, že GPT-3 v žiadnom prípade nie je dokonalý. Občas robil chyby v jednoduchých matematických výpočtoch a nebol schopný zvládnuť pokročilejšie otázky týkajúce sa analýzy procesov.

NEXTECH

Táto štúdia ďalej podnietila diskusiu, ktorú akademici teraz vedú o pokročilých písacích zručnostiach ChatGPT, pokiaľ ide o pravidlá skúšok a o to, čo znamená využívať ChatGPT ako zdroj, a nie ako náhradu určitých zručností. Výskumníci testovali ChatGPT aj na skúške USMLE (United States Medical Licensing Exam), čo je trojdielna skúška, ktorá je potrebná na získanie lekárskej licencie v USA pre všetkých absolventov lekárskych fakúlt.

Zistili, že ChatGPT dosiahol pri týchto troch skúškach výsledky blízke hranici úspešnosti alebo ju dosiahol a preukázal vysokú mieru konzistentnosti a prehľadu vo svojich vysvetleniach. Výskumníci dospeli k záveru, že veľké jazykové modely, ako je ChatGPT, majú potenciál pomôcť pri medicínskom vzdelávaní a rozhodovaní. Niektorí lekári už začali experimentovať s ChatGPT, ktorý by im mohol pomôcť pri úlohách, ako je zjednodušovanie komplikovaných lekárskych správ, aby umožnili pacientom lepšie pochopiť ich stav.

 Zdroj: vice.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať