SAMSUNG_082023 Advertisement SAMSUNG_082023 Advertisement SAMSUNG_082023 Advertisement

ChatGPT úspešne absolvoval záverečnú skúšku MBA

Technológie
0
Konverzačný robot ChatGPT, ktorý vyvolal obavy učiteľov a akademikov, pretože dokáže podvádzať pri esejach a skúškach, teraz úspešne absolvoval záverečnú skúšku MBA na univerzite Wharton, lekársku licenčnú skúšku v Spojených štátoch a súčasti advokátskej skúšky. Profesor Christian Terwiesch vykonal štúdiu, v ktorej použil OpenAI GPT-3, jazykový model, na ktorom je ChatGPT postavený, na absolvovanie záverečnej skúšky základného kurzu MBA. Dospel k záveru, že GPT-3 by na skúške dostal hodnotenie B až B-. Terwiesch zistil, že GPT-3 funguje najlepšie „v oblasti základného riadenia operácií a spracovania analytických otázok“. Pri týchto otázkach četbot poskytol správne odpovede a vynikajúce vysvetlenia, prečo bola vybraná daná odpoveď. V zhrnutí práce profesor pripustil, že GPT-3 v žiadnom prípade nie je dokonalý. Občas robil chyby v jednoduchých matematických výpočtoch a nebol schopný zvládnuť pokročilejšie otázky týkajúce sa analýzy procesov. {{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_3}} Táto št ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať