SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement

MV SR hľadá dodávateľa informačného systému IFO

0
Ministerstvo vnútra (MV) SR hľadá dodávateľa informačného systému v predpokladanej hodnote 10,2 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Konkrétne ide o návrh a implementáciu informačného systému identifikátora fyzických osôb (IS IFO) a jeho prepojenie s informačným systémom registra fyzických osôb (IS RFO), Elektronickou identifikačnou kartou (eID) a infraštruktúrou Národného personalizačného centra (NPC). Vyplýva to z údajov zverejnených v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (EÚ). Od uchádzačov, ktorí splnia podmienky účasti, bude rezort vnútra vyžadovať zábezpeku v hodnote 300 tis. eur. Predmet zákazky bude obstarávateľ financovať z európskych peňazí, presnejšie z Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). Ako druh postupu verejného obstarávania MV SR zvolilo užšiu súťaž, pričom víťaz tendra vzíde z elektronickej aukcie. Jediným rozhodujúcim kritériom bude najnižšia ponúknutá cena. Žiadosti o účasť môžu záujemcovia predkladať do 11. februára 2013. ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať