NICEBOY_112021 NICEBOY_112021 NICEBOY_112021

Made in Slovakia: Predstavujeme zaujímavé inovácie

0

iPark

Startup využíva okrem iných technológií aj umelú inteligenciu, ktorá zisťuje obsadenosť parkovísk pomocou IP kamier. Kamery umožňujú aj nahrávať a uchovávať záznam z parkoviska pre prípad škodovej či nehodovej udalosti. Tým sa razantne zväčšuje bezpečnosť na parkoviskách, pretože aktuálne je len veľmi málo parkovísk, kde sa nachádzajú kamerové systémy. Kamery spolupracujú s mobilnou aplikáciou a pomocou nej možno sledovať aktuálnu obsadenosť parkoviska v reálnom čase, zaplatiť parkovné či zapnúť navigáciu priamo na parkovisko. Vzhľadom na to, že aplikácia je určená na vyhľadávanie parkovacieho miesta a počas vedenia motorového vozidla je zakázané používať mobilný telefón, ovládať sa dá aj pomocou hlasu. Reaguje na pokyny: „Nájdi mi parkovacie miesto v blízkosti,“ „Koľko voľných parkovacích miest je na ulici...?“ alebo „Zarezervuj mi parkovacie miesto.“ Rezervovanie parkovacieho miesta je novinka, spustiť sa má v krátkom čase. Problémy zatiaľ spôsobuje to, že nemá presné a jednoduché riešenie, riešitelia sa trápia s optimálnym algoritmom. Momentálne chcú testovať niekoľko algoritmov na rezerváciu parkovacích miest v meste alebo pri nemocniciach.

 iPark je startup študentov TUKE a zastrešuje ho univerzitný park TECHNICOM pri TU v Košiciach.

Implementácia zákona proti byrokracii I. vlna

Webový portál OverSi pomôže občanom, ale takisto úradom, inštitúciám a pod. odstrániť zbytočnú byrokraciu. Od prvého septembra, keď vstúpil do platnosti zákon proti byrokracii z dielne ÚPVII, už úrady nemôžu žiadať od občanov výpisy z obchodného a živnostenského registra ani listy vlastníctva. Portál im umožňuje overiť si tieto doklady k žiadostiam v rôznych konaniach: 1. výpis z obchodného registra, 2. výpis zo živnostenského registra, 3. list vlastníctva, 4. výpis z registra trestov. Projekt výrazne šetrí čas aj peniaze občanov, v podobe portálu prináša nové technologické riešenie. Najviac sa používatelia pýtajú, na ktoré orgány verejnej moci sa zákon proti byrokracii vzťahuje, prípadne ako získajú prístup na portál OverSi. Odpovede na tieto základné otázky nájdu zamestnanci verejnej správy i na webovej stránke https://stopbyrokracii.sk.

Implementácia zákona proti byrokracii I. vlna Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu spolu s DXC Technology Slovakia bol finalistom súťaže IT projekt roka 2019.

Sám v múzeu
Vnútorná navigácia fungujúca na základe siete bluetoothových senzorov poskytuje zlepšený zážitok z návštevy múzea slabozrakým a nevidiacim používateľom. Aplikácia, ktorá slúži ako interaktívny sprievodca, si dala za cieľ pomáhať zrakovo postihnutým zvýšiť ich samostatnosť pri pohybe a orientácii v priestoroch múzea. Spustili ju pred rokom v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach. Okrem toho aplikácia poskytuje pre mestá nový obchodný model v podobe prepojenia a správy návštevnosti jednotlivých múzeí. Produkt môže využívať každý návštevník múzea, kde funguje ako online sprievodca.

Digital Skills/Digitálne zručnosti spoločnosti Business Leaders Forum pri Nadácii Pontis bol finalistom súťaže IT produkt roka 2019.

 

Zobrazit Galériu

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať