SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Praktická kryptológia (30. časť) Asymetrické šifrovanie

0
Kto z nás by nepoznal svetoznámu skratku RSA, ktorá vznikla spojením prvých písmen priezvisk autorov tzv. kryptosystému verejného kľúča (Public Key). Boli to práve Ronald Rivest, Adi Shamir a Leonard Adleman, ktorí v roku 1977 navrhli systém pracujúci s dvoma navzájom závislými kľúčmi – verejným a súkromným. Verejný kľúč sa používa na šifrovanie údajov a súkromný na ich dešifrovanie. Princípom algoritmu RSA je faktorizácia, resp. rozklad veľmi veľkého celého čísla (integer) na súčin dvoch veľkých prvočísel (primes). Pomocou týchto dvoch prvočísel a verejného kľúča možno ľahko až triviálne vypočítať súkromný kľúč. Výpočet súkromného čísla iba z verejného kľúča bez znalosti prvočísel je však v súčasnosti výpočtovo nerealizovateľný. Algoritmus RSA Proces, resp. algoritmus šifrovania/dešifrovania údajov s využitím kryptosystému RSA sa dá rozčleniť na nasledujúce bloky: A. Generovanie kľúča: Teoretický základ tvorby kľúčového páru (public/private keys) je tzv. kongruencia, teória prvočí ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať