SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Mastercard otvorí Európske centrum kybernetickej ochrany

Tlačové správy
0

Spoločnosť Mastercard dnes oznámila založenie svojho prvého Európskeho centra kybernetickej ochrany (European Cyber Resilience Centre). Jeho cieľom je podporovať a posilňovať vzájomnú spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom pri zvyšovaní kybernetickej bezpečnosti a odolnosti firiem v regióne. Stredisko ochrany bude sídliť v belgickom Waterloo, kde má Mastercard svoju európsku centrálu. Stredisko je prvou takouto investíciou spoločnosti mimo severoamerický kontinent.

Stredisko bude fungovať ako centrála kybernetickej bezpečnosti pre celý región, v ktorej budú pod jednou strechou spolupracovať bezpečnostní odborníci spoločnosti Mastercard z celého sveta. Bude spolupracovať s národnými úradmi pre ochranu pred kyberútokmi, segmentovými organizáciami, policajnými orgánmi aj centrálnymi bankami európskych krajín.[1]

Európske centrum kybernetickej ochrany spoločnosti Mastercard bude pomáhať pri zavádzaní postupov vedúcich k lepšej prevencii a minimalizácii prípadných škôd v súvislosti s medzinárodnou kyberkriminalitou a bezpečnostnými rizikami všeobecne. V centre kybernetickej ochrany budú pracovať špecialisti na kybernetické i na fyzické zabezpečenie.

Vzhľadom na obrovské množstvo spravovaných užívateľských dát a kritických informácií budú finančné služby vždy na popredných miestach rebríčka možných cieľov útokov,“ vysvetľuje Javier Perez, prezident spoločnosti Mastercard Europe, a dodáva: „Naše Európske centrum kybernetickej ochrany zlepší spoluprácu medzi kľúčovými inštitúciami a organizáciami a prispeje k tomu, aby sa pri zdieľaní svojich informácií online firmy aj jednotlivci cítili bezpečne.“

Centrum kybernetickej ochrany výrazne zjednoduší a urýchli komunikáciu medzi internými tímami spoločnosti Mastercard aj medzi spoločnosťou Mastercard a jej klientmi a partnermi. Tým sa skráti reakčný čas a zlepší sa účinnosť reakcie na bezpečnostné udalosti ľubovoľného rozsahu, vrátane prírodných katastrof, výpadkov v poskytovaní služieb alebo bezpečnostných incidentov, za súčasného zaistenia zhody s legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov kdekoľvek na svete. Centrum umožní spoločnosti Mastercard napríklad užšiu spoluprácu s policajnými zložkami aj klientmi v regióne, čo urýchli zdieľanie informácií a zjednoduší súčinnosť pri obrane pred kyberútokmi. Centrum so sídlom vo  Waterloo bude navyše prispievať k šíreniu znalostí a zdieľaniu najvhodnejších postupov medzi európskymi orgánmi boja proti zločinu a aj medzi tvorcami súvisiacich stratégií.

Zachovať bezpečnosť a súkromie osobných údajov našich klientov je pre nás vecou najvyššej priority. Podvodníci a hackeri nehľadia na hranice či národnosť, takže riziko hrozí zo všetkých kútov sveta. Iba spoločné úsilie všetkých zainteresovaných strán dokáže v Európe zabezpečiť špičkovú úroveň odolnosti firiem pred kyberútokom. Nové centrum kybernetickej ochrany bude koordinovať naše globálne zdroje aj partnerov a súčasne vyhľadávať a preberať najvhodnejšie postupy zodpovedajúce našim potrebám a potrebám našich klientov,“ hovorí Javier Perez.

Spoločnosť Mastercard pôsobí vo viac ako 210 krajinách a oblastiach sveta a všade kladie dôraz na zabezpečenie ochrany svojich prostriedkov ako aj svojich klientov a držiteľov platobných kariet. Vytvorenie Európskeho centra kybernetickej ochrany je teda ďalším skutkom, ktorý dokazuje, aký význam má pre spoločnosť Mastercard európsky trh. Dočasná prevádzka centra bude sa začne tento rok na jar a naplno sa jeho činnosť rozbehne v roku 2021.

Mastercard

Všetky autorove články
Mastercard kyberbezpecnost ochrana Europa

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať