SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Mesiac sa zmršťuje a pre vesmírne expedície to je problém

0

Mesiac sa zmenšil o viac ako 45 metrov v obvode, keď sa jeho jadro v priebehu posledných stoviek miliónov rokov postupne ochladzovalo. Tak ako sa hrozno vrásni, keď sa suší na hrozienka, aj Mesiac si pri zmenšovaní vytvára záhyby. No na rozdiel od pružnej šupky hrozna je povrch Mesiaca krehký, čo spôsobuje, že na miestach, kde sa časti kôry tlačia na seba, sa vytvárajú zlomy. 

Tím vedcov objavil dôkaz, že toto pokračujúce zmršťovanie Mesiaca viedlo k výraznému deformovaniu povrchu v jeho južnej polárnej oblasti, a to vrátane miesta, ktoré NASA navrhla na pristátie vesmírnej lode Artemis III s posádkou.  Pretože tvorba zlomov spôsobená zmršťovaním Mesiaca je často sprevádzaná seizmickou aktivitou, ako sú mesačné zemetrasenia, miesta blízko alebo v rámci takýchto zlomových zón by mohli predstavovať nebezpečenstvo pre budúce ľudské aktivity.

V článku publikovanom v časopise The Planetary Science Journal tím spojil skupinu zlomov nachádzajúcich sa v južnej polárnej oblasti Mesiaca s jedným z najsilnejších mesačných otrasov zaznamenaných seizmometrami Apollo pred viac ako 50 rokmi. Pomocou modelov na simuláciu stability povrchových svahov v regióne výskumníci zistili, že niektoré oblasti sú obzvlášť citlivé na zosuvy pôdy zo seizmických otrasov.

Na rozdiel od zemetrasení, ktoré zvyčajne trvajú len niekoľko sekúnd alebo minút, môžu plytké mesačné otrasy trvať hodiny alebo aj viac – tak ako mesačné zemetrasenie s magnitúdou 5 zaznamenané pasívnou seizmickou sieťou Apollo (Apollo Passive Seismic Network) v 70. rokoch minulého storočia, ktoré výskumný tím spojil so skupinou zlomov nedávno zistených sondou Lunar Reconnaissance Orbiter. Podľa Nicholasa Schmerra, spoluautora článku a docenta geológie na Marylandskej univerzite, to znamená, že plytké mesačné otrasy môžu zdevastovať budúce základne na Mesiaci. 

Vedci pokračujú v mapovaní Mesiaca a jeho seizmickej aktivity v nádeji, že sa im podarí identifikovať ďalšie miesta, ktoré môžu byť nebezpečné pre budúce expedície. Misie NASA Artemis, ktorých cieľom je uskutočniť prvý let s posádkou koncom roka 2024, by mali vytvoriť podmienky na dlhodobú prítomnosť na Mesiaci.

Zdroj: phys.org.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať