SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Môže z nás AI urobiť imbecilov? Vedci sa obávajú najhoršieho

Výskum a vývoj
1

Profesor Monterreyskej univerzity Umberto León Domínguez v novom vedeckom článku skúma potenciál umelej inteligencie (AI) nielen napodobňovať ľudskú konverzáciu, ale zásadne nahradiť mnohé aspekty ľudského poznávania. Práca publikovaná v časopise Neuropsychology vyvoláva obavy z rizík, ktoré môžu AI chatboty predstavovať pre výkonné funkcie vyššieho rádu. Domínguez vidí v ChatGPT znak technologickej singularity, konceptu, ktorý naznačuje, že vývoj AI by mohol dosiahnuť bod, keď začne napredovať mimo ľudskej kontroly a potenciálne spojiť ľudskú a strojovú inteligenciu.

„Vznik nástroja, ako je ChatGPT, vo mne vyvolal obavy, že ho študenti budú používať na plnenie úloh, čím by sa zabránilo stimulácii ich kognitívnych funkcií. Na základe tohto pozorovania som začal skúmať a zovšeobecňovať vplyv nielen na študentov, ale aj na ľudstvo, katastrofálne účinky, ktoré by tieto technológie mohli mať na značnú časť populácie tým, že blokujú rozvoj týchto kognitívnych funkcií. Následne som skúmal, ako by ChatGPT alebo iné AI chatboty mohli zasahovať do výkonných funkcií vyššieho rádu, aby som pochopil, ako trénovať tieto zručnosti, dokonca aj s použitím ChatGPT.“

Jedným z pozoruhodných tvrdení tohto dokumentu je, že AI môže pôsobiť ako „kognitívna protéza“. V podstate to znamená, že AI by mohla vykonávať kognitívne úlohy v mene ľudí, podobne ako protetická končatina slúži ako náhrada za stratenú končatinu. Pritom nejde len o jednoduché úlohy, ako je počítanie čísel alebo organizovanie plánov. Výskum naznačuje, že schopnosti AI sa môžu rozšíriť na zložitejšie kognitívne funkcie, ako je riešenie problémov a rozhodovanie, ktoré sa tradične považujú za zreteľne ľudské črty.

Vedci už predtým zdôraznili konkrétne scenáre, v ktorých prirodzená náklonnosť ľudí ku krátkodobým odmenám ich odvádza od činností, ktoré by boli z dlhodobého hľadiska prospešnejšie. Napríklad rozhodnú sa pozerať televíziu a relaxovať namiesto práce na náročnom, ale obohacujúcom projekte. Aby to vyriešili, vedci navrhli použiť AI na „gamifikáciu“ rozhodovacieho procesu. Gamifikácia zahŕňa pridávanie herných prvkov do neherných aktivít. Prostredníctvom série experimentov výskumníci zistili, že rozhodnutia zlepšené AI pomohli jednotlivcom rýchlejšie sa lepšie rozhodnúť, znížiť prokrastináciu a viac sa sústrediť na dôležité úlohy.

Domínguezov dokument však varuje pred možnými rizikami spojenými s takou úzkou integráciou AI do našich kognitívnych procesov. Kľúčový problém je „kognitívne odbremenenie“, kde sa ľudia môžu stať príliš závislými od AI, čo vedie k poklesu našej schopnosti vykonávať kognitívne úlohy nezávisle. Rovnako ako svaly môžu bez cvičenia slabnúť, aj kognitívne schopnosti sa môžu zhoršiť, ak sa pravidelne nepoužívajú.

Ako načrtáva Domínguezova práca, nebezpečenstvo nespočíva len v tom, že budeme leniví myslieť. Existuje väčšie riziko, že náš kognitívny vývoj a schopnosti riešiť problémy môžu zakrpatieť. Postupom času by to mohlo viesť k spoločnosti, kde je nedostatok kritického myslenia a kreativity, pretože ľudia si zvyknú nechať AI robiť ťažkú prácu.

„Kognitívne odbremenenie môže slúžiť ako prospešný mechanizmus, pretože uvoľňuje kognitívnu záťaž, ktorá sa potom môže nasmerovať na zložitejšie poznávanie. S technológiami, ako je ChatGPT, však po prvý raz v histórii čelíme technológii schopnej poskytnúť kompletný plán od začiatku do konca,“​ hovorí Domínguez. „V dôsledku toho existuje skutočné riziko, že jednotlivci sa môžu uspokojiť a prehliadať aj tie najzložitejšie kognitívne úlohy. Tak ako sa človek nemôže stať zručným v basketbale bez toho, aby hru skutočne hral, rozvoj komplexných intelektuálnych schopností si vyžaduje aktívnu účasť a nemôže sa spoliehať len na technologickú pomoc.“

Výskumník tvrdí, že nie všetky technológie sa spájajú s rizikom kognitívneho odbremenenia. Na rozdiel od tradičných nástrojov, ktoré vyžadujú ľudský vstup na odvodenie výsledkov, ChatGPT dokáže nezávisle vytvárať nápady, riešenia a dokonca viesť rozhovory. Hoci existovali aj iné technológie, ktoré umožňovali kognitívne odbremenenie, ako sú kalkulačky, počítače a v poslednom čase aj vyhľadávanie Google, tieto technológie za vás problém nevyriešili. Pomohli s časťou problému a/alebo poskytli informácie, ktoré ste museli začleniť do plánu alebo procesu rozhodovania.

„V prípade ChatGPT sa stretávame s nástrojom, ktorý je (1) prístupný každému zadarmo (globálny dosah) a (2) je schopný plánovať a robiť rozhodnutia vo vašom mene. ChatGPT predstavuje logaritmický zosilňovač kognitívneho odbremenenia v porovnaní s klasickými technológiami, ktoré boli predtým dostupné.“

Zdroj: psypost.org.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

1 komentár

realistické hrozby reakcia na: Môže z nás AI urobiť imbecilov? Vedci sa obávajú najhoršieho

25.3.2024 08:03
Výborný článok odbremený od biznis nánosov!

AI má skutočne široký potenciál, ale je to predovšetkým mega biznis.
Používam AI niekoľko mesiacov. Sám na sebe pozorujem, že začínam v určitom zmysle intelektuálne lenivieť.
Keď som predtým hľadal nejaké vysvetlenie otázky, zobral som jednu knihu, druhú, tretiu, články na inete.
Teraz sa nie zriedka opýtam AI a hotovo.
Ďalším negatívnym paradoxom tohto prístupu je skutočnosť, že dnešné AI relatívne často dávajú nesprávne odpovede (i keď to sa časom zmení k lepšiemu). A tak sa musím aj vracať ku knihám, hm.

Riziká v článku považujem vyslovene za reálne a nielen na základe mojich skúseností, vidím to aj navôkol...
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať