SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement

Možnosti obrany pred dronmi

0
V prvej časti seriálu sme opísali možné riziká pri používaní dronov, ktoré vyplývajú či už z neznalosti, ale častejšie z nedodržiavania pravidiel alebo priamo zlého úmyslu. {{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}} Prešli sme si aj možnosti a spôsoby detekcie dronov. V tejto časti sa budeme venovať možnostiam a spôsobom ochrany pred dronmi a prostriedkom, ktoré sa na to využívajú. Pokiaľ je dron detegovaný v nejakom záujmovom území, či už ide o ochranné pásmo letísk, elektrární, priemyselných objektov, vojenských objektov, alebo v privátnych zónach, prichádza otázka, čo s tým? Riešenie sa, samozrejme, bude odvíjať od viacerých faktorov. Tu treba v prvom rade oddeliť, či ide o hrozbu v civilnej oblasti, alebo pri vojenských operáciách v rámci nejakého konfliktu. Vzhľadom na to sa môžu riešenia diametrálne líšiť. Pokiaľ ide o civilnú oblasť, najčastejšími hrozbami zo strany dronov sú priblíženie sa alebo vlietnutie do ochranného pásma letiska, priemyselných či vojenských objektov, narušenie ... Zobrazit Galériu

René Hubinský

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať