Samsung_04 Samsung_04 Samsung_04 Advertisement

Môžu vzdelávacie technológie zachrániť vyučovanie na diaľku?

0
Prechod na prácu na diaľku, vyvolaný pandémiou, bol prevažne hladký, pretože väčšina moderných kancelárií už využívala množstvo komunikačných, kooperačných a administratívnych nástrojov. Prejsť na dištančné vzdelávanie bol oveľa väčší problém. Ani najlepšia technológia totiž nedokáže odstrániť inherentné problémy virtuálneho školstva. Odborníci zo spoločnosti Axios zhrnuli niekoľko kľúčových „kameňov úrazu“ týkajúcich sa technológií, pre ktoré vyučovanie na diaľku nedokáže naplno využiť svoj potenciál. Potreby IT oddelení univerzít a študentov môžu byť v rozpore. Správca IT hodnotí ­softvér podľa toho, aký je bezpečný, ako dobre sa integruje do iných systémov a aké ľahké je jeho spravovanie. Študenti zasa kladú dôraz na jednoduché rozhranie a funkcie, ktoré uľahčujú učenie. Edukačné technológie sa stali náročnou oblasťou pre startupy a kapitálové investície, pretože školskí správcovia techniky majú tendenciu držať sa softvéru, ktorý už používajú ich kolegovia v iných okresoch alebo i ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať