SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Na Mesiaci je dosť vody pre astronautov. Budú ju však môcť piť?

0

Zdá sa, že v blízkosti južného pólu Mesiaca je hojný výskyt vody, ale jej pitie môže byť pre astronautov bezpečnostným problémom. Preto súťaž Aqualunar žiada verejnosť o nápady na čistenie pitnej vody pre astronautov. „Je veľmi pravdepodobné, že voda na Mesiaci existuje, ale obsahuje kontaminanty,“ napísala Kanadská vesmírna agentúra vo svojom usmernení pre účastníkov. Toto vyhlásenie je založené na údajoch z úmyselnej havárie kozmickej lode NASA LCROSS (Lunar Crater Observation and Sensing Satellite) v južnej polárnej oblasti Mesiaca 9. októbra 2009.

Výsledný oblak z LCROSS obsahoval nielen očakávaný vodík, ale aj oxid uhoľnatý, vápnik, ortuť a horčík. Horčík a vápnik sa bežne nachádzajú v „tvrdej vode“, ale ortuť je vysoko toxická látka. Čistenie vody in-situ nebolo nikdy úspešne preukázané na mesačnom povrchu a vo vesmírnom prostredí sa s ním spája viacero problémov.

Medzi problémy, ktorým budú účastníci pri svojich návrhoch čeliť, patrí vysoko korozívna mesačná pôda (alebo regolit), potreba dopraviť na Mesiac systémy s nízkou hmotnosťou pre obmedzenú nosnosť rakiet a požiadavka prevádzkovať zariadenie na povrchu Mesiaca iba pri jednej šestine zemskej gravitácie.

Usmernenia Britskej vesmírnej agentúry pre účastníkov navyše načrtávajú množstvo kontaminantov, ktoré budú musieť účastníci zohľadniť, vrátane sírovodíka, amoniaku, oxidu uhoľnatého, etylénu, oxidu siričitého, metanolu a metánu spolu so „stopami pevného regolitu“.  Od účastníkov sa očakáva, že predložia návrh konceptu do 8. apríla. Ak budú tímy vybraté do ďalších fáz, v nových kolách predložia dôkazy konceptu a prototypy, pričom hlavnú cenu v každej krajine oznámia v roku 2026. 

Zdroj: space.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať