SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Na STU prichádza ďalší hosťujúci profesor zo zahraničia

Tlačové správy
0

Nového zahraničného profesora na pozíciu hosťujúceho profesora schválila Vedecká rada Slovenskej technickej univerzity na zasadnutí minulý týždeň (13. jún 2018).  Profesor Martin Wollensak pôsobí na Univerzite vo Wismare, na Fakulte architektúry a dizajnu. Venuje sa najmä trvalo udržateľnej architektúre. V rokoch 2010-13  bol prorektorom pre vedu a výskum. Okrem akademického prostredia pôsobí profesor Wollensak úspešne i v praxi. Spoluzaložil architektonický ateliér Institut für Gebäude + Energie + Licht Planung.

Na STU pôsobí teraz 12 hosťujúcich profesorov zo Slovenska i zo zahraničia. Ide o architektov z praxe, slovenských odborníkov a vedcov zo zahraničných univerzít či vedecko-výskumných centier. 

Univerzity sú už dnes otvorené ľuďom z praxe a zo zahraničia, pokiaľ prejavia záujem. Uplatňujú sa najmä vo vyšších ročníkoch: podieľajú sa na zadania záverečných prác, oponujú ich, ale aj prednášajú ako hosťujúci profesori a profesorky na fakultách a vedú študentov pri výskume. Legislatívne zmeny, ktoré navrhuje ministerstvo školstva zrejme nepovedú k zvýšeniu kvality - ak sa umožní vysokým školám nedodržať kritéria na menovanie profesorov, niektoré školy to môžu zneužiť. Slovensko tak bude mat dve kategórie vysokoškolských profesorov: takých, čo menovacím posudzovaním prešli a takých, čo neprešli,“  hovorí rektor STU Robert Redhammer.

A ďalej  vysvetľuje: „Pre zlepšenie kvality vysokých škôl vnímame ako kľúčové skôr ich rozčlenenie, hodnotenie a financovanie podľa ich konkrétneho spoločenského poslania, ďalej prepojenie ich financovania na spoločenské a hospodárske potreby praxe a tiež zvýšenie vnútornej manažovateľnosti najmä väčších škôl.“

Hosťujúci profesori pôsobia naprieč fakultami STU.  Na Fakulte architektúry pôsobí i profesor Zenon Jan Pudlowski, riaditeľ Svetového inštitútu pre inžinierske a technické vzdelávanie (WIETE) so sídlom v Melbourne (Austrália). V posledných rokoch pôsobil ako výskumný pracovník na Monash University  v Australii či na Northern Illinois University.  Je  členom Svetovej nadácie pre inovácie (WIF) vo Veľkej Británii. Na STU vedie semináre s dôrazom na metodológiu vedeckej práce a vedecké písanie pre indexované časopisy.

V Univerzitnom vedeckom parku Cambo na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave prednáša profesor Peter Joehnk. Jeho domovským pracoviskom je nemecký inštitút Hemholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (Helmholtzove výskumné centrum).  Podieľa sa na výučbe predmetov s ťažiskom na oblasť strategického a finančného manažmentu vedy. Je vedúcim výskumných seminárov a konzultantom diplomantov a doktorandov.

Na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU  pôsobí ako hosťujúca profesorka Dr. Michaela Musilová. Študentom prednáša o vesmírnych technológiách. Jej vedeckým smerom je astrobiológia, spolupracovala na viacerých projektoch s Európskou vesmírnou agentúrou.

Okrem hosťujúcich profesorov prednášajú na STU i odborníci z praxe: na FEI STU prednáša bývalý absolvent, ktorý dnes pôsobí v CERNe - Daniel Valuch. Na Fakulte architektúry STU prednáša rovnako absolvent Peter Oláh, ktorý pôsobí ako dizajnér Škoda Auto. Na STU vedie ateliérové práce.

Intenzívna je spolupráca s IT firmami na Fakulte informatiky a informačných technológií (odborníci z Eset, Softec, Ditec, Slovensko Digital, Unicorn a ďalšie).

Zobrazit Galériu

Slovenská technická univerzita

Všetky autorove články
STU technológie vzdelavanie veda vyskum vesmir dizajn

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať