SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Na nový koronavírus neúčinkujú vakcíny proti COVID-19

0

Nový respiračný vírus podobný SARS-CoV-2, objavený medzi netopiermi a známy ako Khosta-2, je pokrytý spike proteínmi, ktoré môžu infikovať ľudské bunky rovnakými cestami ako v prípade covidu. Ešte problematickejšia je jeho zjavná rezistencia proti monoklonálnym protilátkam a séru indukovanému u príjemcov vakcíny proti COVID-19. Inými slovami, tento nový respiračný vírus nemôže byť neutralizovaný našimi súčasnými liekmi.

Proti vírusu netopierov neboli účinné ani protilátky vyvinuté proti omikronovému variantu, a to aj napriek tomu, že oba patogény patria do rovnakej skupiny akútnych respiračných koronavírusov, známych ako sarbekovírusy. Keď výskumníci v Rusku v roku 2020 prvýkrát narazili na Khosta-2 spolu s ďalším netopierím vírusom Khosta-1, ani jeden patogén nevyzeral obzvlášť nebezpečne. Neboli úzko spojené so SARS-CoV-2, oba pochádzali z odlišnej línie. Pri bližšom skúmaní však odborníci identifikovali niektoré znepokojujúce vlastnosti v Khosta-2.

V laboratóriu bol tento netopierí patogén schopný použiť receptory ACE2 na ľudských pečeňových bunkách na infikovanie tkaniva takmer rovnakým spôsobom ako SARS-CoV-2. Khosta-2 bol nájdený v ruskom národnom parku v Soči medzi podkovármi menšími (Rhinolophus hipposideros), čo je druh netopierov vyskytujúci sa aj v Európe a severnej Afrike. Zatiaľ nie je jasné, či sa vírus, ktorý infikuje tieto netopiere, môže preniesť na ľudí v reálnom svete, ale prvé výskumy v laboratóriu naznačujú, že je to možné.

Ak vírus Khosta-2 súčasne infikuje hostiteľa s iným koronavírusom, existuje dokonca šanca, že sa tieto dva vírusy rekombinujú do úplne nového variantu. Zatiaľ čo Khosta-1 nebol schopný sám infikovať ľudské bunky v laboratóriu, keď bol na scénu umelo pridaný enzým požierajúci bielkoviny, vírus bol zrazu schopný vstúpiť do ľudských buniek pomocou inej brány. „Tieto zistenia spoločne naznačujú, že niektoré koronavírusy môžu infikovať ľudské bunky prostredníctvom v súčasnosti neznámeho receptora,“ píšu autori štúdie publikovanej v časopise PLoS Pathogen.

Zdroj: sciencealert.com.

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať