CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Na prihlásenie sa už nebudete potrebovať heslá

0
Gogle prichádza s pohodlnejšou alternatívou k heslám a dvojstupňovému overovaniu. Nahradia ich prístupové kľúče, ktoré fungujú na princípe asymetrickej kryptografie. Túto metódu prihlasovania presadzujú aj ďalšie technologické spoločnosti zapojené do aliancie FIDO (First Identity Online) vrátane Applu či Microsoftu. Na autentifikáciu sa využíva Web Authentication API, označované aj WebAuthn, a protokol FIDO2. {{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}}  Najskôr v krátkosti vysvetlíme princíp asymetrickej kryptografie využívajúcej privátne a verejné kľúče. Privátny kľúč je tajná informácia, ktorá slúži na vyhotovenie elektronického podpisu elektronického dokumentu. Verejný kľúč je informácia dostupná overovateľovi, ktorá slúži na overenie správnosti elektronického podpisu vyhotoveného pomocou súkromného kľúča patriaceho k danému verejnému kľúču. Princíp ľahko pochopíte na jednoduchej analógii násobenia prvočísel. Ak máte dve veľké prvočísla, vynásobíte ich v zlomku sekundy pomocou akejkoľvek ...

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať