CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Planéta už dlho nevydrží rýchly rast Toto musíme zmeniť

0
Pred polstoročím sa stretla malá skupina uznávaných mysliteľov, ktorá si hovorila Rímsky klub, aby sa zaoberala otázkou, čo by sa stalo, keby ľudstvo naďalej spotrebúvalo obmedzené svetové zdroje spôsobom, akoby boli neobmedzené. {{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}}  Ich úsilie vyústilo do dnes známeho dokumentu Limity rastu z roku 1972, v ktorom modelovali, čo by mohlo ľudstvo čakať. Predpovedali, že svet je na trajektórii, ktorá v prvej polovici tohto storočia prekročí svoju schopnosť podporovať ďalší rast. Pokračovanie v doterajšej činnosti (vyčerpávanie zdrojov, znečisťovanie životného prostredia a vypúšťanie uhlíka) by do konca 21. storočia viedlo k „náhlemu a nekontrolovateľnému poklesu“ produkcie potravín, populácie a priemyselnej výroby. Jednoducho povedané, ku globálnemu kolapsu. V roku 2020 sa ekonometrička Gaya Herring­tonová vrátila k modelu Rímskeho klubu a aktualizovala ho, aby zistila, či sme sa posunuli z tejto hroznej trajektórie, a prišla k záveru, že sme sa sotva ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať