Nadácia Tatra banky poskytne na boj s koronavírusom 500 000 EUR

0

Nadácia Tatra banky otvorila výzvu inštitúciám na jednoduché predkladanie žiadostí o finančnú pomoc v boji s koronavírusom. Na zdravotnú pomoc v boji s koronavírusom je vyčlenených 500 000 eur, viac na www.nadaciatatrabanky.sk

Nadácia Tatra banky sa rozhodla rozdeliť 500 000 eur na boj s koronavírusom. Počas 3 týždňov rozdelíme v Otvorených výzvach každý týždeň po 100 000 eur (dohromady 300 000 eur). Ďalších 200 000 eur sme vyčlenili sa iný projekt s vysokou urgenciou. Práve sme vypísali výzvu na predkladanie návrhov v 1. týždni. Žiadosti o pomoc je možné posielať on line cez www.nadaciatatrabanky.sk od 13. marca 2020 do piatku 20. marca 2020, vrátane. Následne Správna rada Nadácie Tatra banky v urýchlenom konaní rozhodne, ktoré zariadenia podporí a poskytne im finančnú pomoc.

„Uvedomujeme si výnimočnú situáciu súvisiacu so šírením vírusového ochorenia COVID 19 vo svete, v Európe a žiaľ už aj v našej krajine. Práve toto je chvíľa, kedy si musí naša spoločnosť pomôcť, kedy musíme a chceme byť solidárni s tými, ktorým chýbajú finančné prostriedky na ochranu zdravia a záchranu života. Uvedomujeme si, že len rýchla pomoc má v tomto prípade zmysel a ozajstnú hodnotu,“ povedal Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky a predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky.

Cieľ programu:

Cieľom programu je poskytnúť finančné prostriedky zdravotníckym a sociálnym zariadeniam, aby tieto mohli:

 • účinne čeliť vírusovej nákaze COVID 19
 • poskytnúť bezodkladnú zdravotnú pomoc
 • zabraňovať ďalšiemu šíreniu nákazy

Zapojiť sa môžu verejné aj súkromné zdravotnícke inštitúcie pôsobiace na území Slovenskej republiky a rovnako aj verejné a súkromné inštitúcie sociálnej pomoci pôsobiace na území Slovenskej republiky.

Účel poskytnutia prostriedkov:

Poskytnuté peniaze môžu byť použité na pokrytie nákladov:

priamo súvisiacich s prevenciou pred nákazou koronavírusom

 • hygienické pomôcky
 • ochranné prostriedky
 • iné

priamo súvisiacich s diagnostikovaním ochorenia COVID 19

 • testery
 • navýšenie kapacít odborného personálu schopného vykonávania testovania
 • špeciálne ochranné prostriedky
 • iné

priamo súvisiacich s liečbou pacientov nakazených koronavírom

 • špeciálny zdravotnícky materiál
 • špeciálne zdravotnícke vybavenie
 • iné

priamo súvisiacich s izoláciou nakazených koronavírom od zdravej populácie

 • špeciálny zdravotnícky materiál
 • prechodné, alebo stále efektívne izolačné prvky potrebné v priestoroch zariadení
 • iné

 

Zobrazit Galériu

Tatra banka, a.s.

Všetky autorove články
online internet banking

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať