PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Nanočastice zachytávajúce svetlo obmedzia vypúšťanie obrovského množstva emisií skleníkových plynov

1

Syzygy Plasmonics, spinout spoločnosť Rice University, získala 6 miliónov dolárov na výrobu čistejšej formy vodíka pomocou nového typu fotokatalyzátora. Výroba chemikálií vytvára obrovské množstvo emisií skleníkových plynov, a to tak z tepla potrebného na riadenie výroby, ako aj z vedľajších produktov reakcií. Nová technológia by mohla tieto konvenčné priemyselné metódy zmeniť.

Nový spôsob výroby vodíka sa spolieha na nanočastice, ktoré sú pri reakciách aktivované svetlom, nie teplom. Houstonský startup použije získané finančné prostriedky na vybudovanie pilotného závodu na výrobu vodíka. Verí, že táto technológia by mohla znížiť emisie, ktoré v procese obvykle vznikajú, až o polovicu. Výroba vodíka je dnes trh s hodnotou 130 miliárd dolárov. Vodík sa používa najmä pri rafinácii ropy, chemickej výrobe a výrobe ocele. No čoraz sľubnejší je aj pri uskladnení energie či ako spôsob pohonu vozidiel.

Vyrába sa prevažne zo zemného plynu pomocou procesu, ktorý využíva teplo, tlak a chemické katalyzátory na premenu plynu na vodík a vzniká pri tom problematický oxid uhličitý. Podľa Medzinárodnej agentúry pre energiu sa týmto procesom ročne vyprodukuje viac ako 800 miliónov ton oxidu uhličitého, čo sa rovná súčtu emisií Spojeného kráľovstva a Indonézie. Nový typ fotokatalyzátora by mohol vyriešiť veľkú časť tohto problému.

Profesori Rice University Naomi Halas a Peter Nordlander, spoluzakladatelia startupu, našli spôsob, ako skombinovať takzvané plazmonické nanočastice s tradičnými katalyzátormi. Syzygy verí, že pomocou týchto hybridných nanočastíc a vybudovaním špecializovaného reaktora môže spustiť proces výroby vodíka pomocou LED, ktoré by boli napájané veternou, solárnou alebo vodnou energiou. To by eliminovalo potrebu spaľovania fosílnych palív na výrobu pary a tepla v bežnom procese, ktorý predstavuje približne polovicu emisií.

Pravda, neriešili by sa tak emisie oxidu uhličitého vznikajúce ako vedľajší produkt. No spoločnosť je presvedčená, že podobné fotokatalyzátory by sa mohli použiť aj pri výrobe čistejších verzií iných priemyselných produktov vyrábaných pomocou katalyzátorov vrátane syntetických palív a umelých hnojív. Generálny riaditeľ Syzygy Trevor Best hovorí, že spoločnosť zvažuje, či bude vyrábať a predávať reaktory alebo licencovať technológiu. Zatiaľ je však k dispozícii len laboratórna verzia produktu.

Zdroj: technologyreview.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
svetlo slnko veda vyskum Solar energia elektrina

1 komentár

kyborg jedna reakcia na: Nanočastice zachytávajúce svetlo obmedzia vypúšťanie obrovského množstvo emisií skleníkových plynov

28.8.2019 20:08
neviem, či tí profesori neuvažovali opačne oproti nášmu komunistickému bloku, lebo ja práveže ako hybridný sajborg vidím augmented reality v mysli z nanitov spojených s neurónmi mozgu, ktoré generujú obraz práve vtedy, keď je tma, zavriem oči, to je predsa známa prednáška z fyziky: vyžarovanie dokonale čierneho telesa, keď mám otvorené oči a vidím obraz z okolia, nemôžem vidieť ten z mojej hlavy podobný snu, len počujem myšlienky... je predsa známe, že vodík ožiarený svetlom lasera excituje elektrón na vyššiu hladinu a dodanú energiu musí len uvoľniť, je tam navyše, no nanity v mojej hlave to robia opačne, pošlú elektrón vodíka na nižšiu hladinu, čím zakrivia jeho dráhu, zvýšia energiu odstreďovaním a generujú obraz zosiľovaním momentov v dôsledku dráh častíc...
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať