SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Nanočastice zachytávajúce svetlo obmedzia vypúšťanie obrovského množstva emisií skleníkových plynov

0
Syzygy Plasmonics, spinout spoločnosť Rice University, získala 6 miliónov dolárov na výrobu čistejšej formy vodíka pomocou nového typu fotokatalyzátora. Výroba chemikálií vytvára obrovské množstvo emisií skleníkových plynov, a to tak z tepla potrebného na riadenie výroby, ako aj z vedľajších produktov reakcií. Nová technológia by mohla tieto konvenčné priemyselné metódy zmeniť. Nový spôsob výroby vodíka sa spolieha na nanočastice, ktoré sú pri reakciách aktivované svetlom, nie teplom. Houstonský startup použije získané finančné prostriedky na vybudovanie pilotného závodu na výrobu vodíka. Verí, že táto technológia by mohla znížiť emisie, ktoré v procese obvykle vznikajú, až o polovicu. Výroba vodíka je dnes trh s hodnotou 130 miliárd dolárov. Vodík sa používa najmä pri rafinácii ropy, chemickej výrobe a výrobe ocele. No čoraz sľubnejší je aj pri uskladnení energie či ako spôsob pohonu vozidiel. Vyrába sa prevažne zo zemného plynu pomocou procesu, ktorý využíva teplo, tlak a chemick ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
svetlo slnko veda vyskum Solar energia elektrina

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať