SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Našli spôsob ako z bahna vytvoriť oceľ. A stačí na to 10 minút

0

Výskumníci navrhli ekonomicky životaschopný spôsob, ako znížiť vplyv priemyselnej výroby ocele a hliníka na životné prostredie tým, že pomocou vodíka roztavia toxické červené bahno, ktoré zostáva po výrobe hliníka, a približne za 10 minút z neho vyrobia ekologickú oceľ. Hliníkový priemysel ročne vyprodukuje približne 180 miliónov ton bauxitových zvyškov, tzv. červeného bahna, ktoré je extrémne korozívne, pretože má vysokú zásaditosť a je bohaté na toxické ťažké kovy.

Zvyčajne sa likvidujú na gigantických skládkach s vysokými nákladmi na spracovanie. Oceliarsky priemysel je rovnako škodlivý pre životné prostredie a je zodpovedný za 8 % celosvetových emisií oxidu uhličitého. Napriek tomu sa predpokladá, že dopyt po oceli a hliníku sa do roku 2050 zvýši až o 60 %. Vedci z Max-Planck-Institut für Eisenforschung v Nemecku však majú riešenie, ako premeniť toxické červené bahno, ktoré zostalo pri výrobe hliníka, na zelenú oceľ.

Červené bahno tvorí až 60 % oxidu železa. Tavenie bahna v elektrickej oblúkovej peci pomocou plazmy obsahujúcej 10 % vodíka ho redukuje na tekuté železo a tekuté oxidy, čo umožňuje ľahkú extrakciu železa. Technika plazmovej redukcie trvá 10 minút a produkuje železo také čisté, že ho možno spracovať priamo na oceľ. A už nekorozívne oxidy kovov pri ochladzovaní tuhnú, takže sa môžu premeniť na materiál podobný sklu, ktorý by sa dal použiť napr. v stavebníctve. 

Prístup použitý v novej štúdii, využívajúci zelený vodík ako redukčné činidlo, zabraňuje emisiám skleníkových plynov. „Keby sa použil zelený vodík na výrobu železa tak zo štyroch miliárd ton červeného bahna, ktoré sa doteraz vytvorilo pri globálnej výrobe hliníka, by mohol oceliarsky priemysel ušetriť takmer 1,5 miliardy ton CO2,“ povedal Isnaldi Souza Filho, spoluautor štúdie.

Vedci tvrdia, že výroba železa z červeného bahna priamo pomocou zeleného vodíka je ekonomicky výhodná, pričom stačí, aby červené bahno obsahovalo 35 % oxidu železa, aby výsledné železo bolo konkurencieschopné na trhu. Štúdia bola publikovaná v časopise Nature.

Zdroj: newatlas.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať