CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Naučte sa vyvíjať Android aplikácie – grafika II

8
Ak chcete kresliť zložitejšiu grafiku, prípadne grafiku, ktorá sa často aktualizuje, využijete s výhodou kreslenie na Canvas. Objekt Canvas znamená v praxi presne to, čo jeho preklad do slovenčiny – maliarske plátno, ktoré slúži ako podklad na vykresľovanie. Canvas umožňuje vykresľovanie objektov do súradnicového systému. Kreslenie na plátno (canvas) s následným zobrazením grafiky na obrazovke zariadenia je principiálne možné realizovať dvoma spôsobmi: využitím existujúceho objektu View – v prípade ak chcete doplniť statické grafické prvky k už existujúcim prvkom prostredníctvom existujúceho plátna prostredníctvom novo vytvoreného plátna – v prípade dynamického obsahu, ktorý má byť pravidelne menený a prekresľovaný pričom v tom istom vlákne voláme metódu invalidate() a v samostatnom vlákne používame manažment cestou triedy SurfaceView, ktorá sprístupňuje aktuálnu plochu cestou triedy SurfaceHolder (getHolder(), SurfaceHolder.Callback), sprístupnenie plátna v rámci samostatného vlákn ... Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
Android vývoj Android Studio

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať