SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Naučte sa vyvíjať aplikácie pre Android za 14 dní – usporiadanie prvkov používateľského rozhrania

0
Prvky používateľského rozhrania nemajú v mobilných aplikáciách pevné, ale flexibilné rozmiestnenie, takže pri zmene veľkosti okna aplikácie, prípadne pri zmene orientácie „na výšku“ verzus „na šírku“ sa vedieť flexibilne zmeniť svoje usporiadanie. Po príklad nemusíte chodiť ďaleko, stačí spustiť aplikáciu elektronickej pošty a následne zmeniť orientáciu smartfónu.  Každý prvok v používateľskom rozhraní Android aplikácie je podtriedou triedy View, presnejšie android.view.View a zaberá v používateľskom rozhraní zodpovedajúcu obdĺžnikovú plochu. Prvok je taktiež zodpovedný za to, čo je v tomto obdĺžniku zobrazené a taktiež je zodpovedný za to aby adekvátne reagoval na udalosti, ku ktorým dochádza v rámci tejto časti obrazovky, napríklad na dotykové udalosti. Obrazovka používateľského rozhrania sa skladá z hierarchie prvkov View . Na najvyššej úrovni hierarchie je koreňový element a podriadené, alebo v tomto prípade je lepší výraz vnorené prvky sú umiestnené na nižších vetvách hierarchick ... Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
Android vývoja android aplikácie Android Studio

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať