S_03PaletteUltr S_03PaletteUltr S_03PaletteUltr Advertisement

Nekrológ pre ZUNO

0

Klientom ZUNO som sa stal začiatkom roka 2011, krátko po tom, čo banka začala svoju činnosť na Slovensku. So skúsenosťami s internetbankingom Slovenskej sporiteľne, Tatra banky a ČSOB (Istrobanky). A s očakávaniami. Po nadobudnutí praxe s aplikáciou počas niekoľkých mesiacov sa účet v ZUNO postupne stal naším primárnym bežným účtom, po spustení mobilbankingu dostupným skutočne odkiaľkoľvek a s (takmer) rovnakými možnosťami ako internetbanking. Pre človeka cestujúceho po Európe (a nielen po EÚ) veľmi vhodná forma kontroly nad finančnými operáciami. Postupne som si ešte vyskúšal internetové aplikácie Prima banky, mBank, VÚB a Fio banky. Azda dobrý základ na to, aby sa dali porovnať so ZUNO.

Banka sa nemení ľahko a veľmi závisí od toho, ako vám proces uľahčí tá, z ktorej odchádzate, aj tá, do ktorej prichádzate. V ZUNO som odskúšal oboje, dokonca dvakrát – prvýkrát, keď približne pred dvoma rokmi prenikli na verejnosť informácie o problémoch, a druhýkrát v tomto roku, keď banka oznámila ukončenie svojej činnosti. Napriek tomu konštatujem, že vo všetkých prípadoch bol postup príchodu/odchodu jednoduchý a bezproblémový.

Mojím cieľom nie je rozoberať príčiny situácie, ktorá nastala, ani posudzovať správnosť a udržateľnosť nastaveného obchodného modelu. Ktorúkoľvek z bánk vnímam ako aktívny používateľ jej internetových a mobilných aplikácií. V ďalšom texte preto vypichnem niektoré z vlastností (požiadaviek, možností), ktoré považujem za prínosné, užitočné a (možno) inšpirujúce aj pre ďalšie banky. Podčiarkujem, že ide o posúdenie aplikácií na základe ich dlho­dobého a každodenného používania, a nie iba „vychytávok“ uvádzaných v niektorých hodnoteniach vyznievajúcich ako advertoriály.

Čo s číslom účtu?

Dvadsaťštyrimiestny IBAN. Existuje množstvo situácií, keď potrebujete uviesť alebo poskytnúť niekomu číslo vášho účtu. Aby vám to banka „uľahčila“, dostanete pri otvorení účtu papierovú kartičku, ktorú si odložíte do peňaženky (spravidla pri platobnej karte), alebo si toto číslo zadáte do mobilnej aplikácie. Riešenie ZUNO: IBAN vytlačené priamo na platobnej karte. Praktické.

Účet bez poplatkov?

Internetové banky (Fio, mBank) ho ponúkajú, ale za SMS notifikácie si priplatíte osobitne. „Kamenné“ banky vyžadujú spravidla splnenie viacerých podmienok súčasne, napr. vlastníctvo kreditnej karty (za ktorú pri nevyužívaní zaplatíte), vinkulácia určitej sumy peňazí na produktoch banky (sporenie, vklady, fondy), prípadne pravidelný prísun prostriedkov na bežný účet (napr. výplata alebo dôchodok). Riešenie ZUNO: štandardný účet bezplatne, tzv. účet plus za 2,80 eura mesačne. Čo za to? Bezplatné výbery nad 50 eur v bankomatoch Tatra banky, bezplatné SMS o všetkých pohyboch na účtoch, výbery v bankomatoch v zahraničí za 0 eur a ďalšie výhody. Ak chcete bezplatne aj účet plus, stačí mesačne zaplatiť kartou aspoň 100 eur. Bodka. Žiadna ďalšia podmienka. Jednoduché a ľahko zapamätateľné.

Informovanie o došlom inkase

 Niekoľko ponúkaných riešení v rôznych bankách: prihlásite sa do internetbankingu alebo mobilbankingu a pod niektorou položkou si musíte odsledovať, či sa objavila výzva na inkaso, a podľa toho si plánovať dostatok prostriedkov na účte. V prípade, že nejde o pravidelné inkaso, ale napr. o nedoplatok, ktorý si inkasant stiahne k inému ako štandardnému dátumu, situácia sa môže skomplikovať. Ak ste si túto skutočnosť nevšimli a inkaso vám z dôvodu nedostatku prostriedkov „nezbehlo“, máte problém, ktorý spravidla nevyriešite „jedným kliknutím“ a bez kontaktovania inkasujúceho subjektu. iný ­prístup spočíva v telefonáte alebo osobnej ­návšteve pracoviska inkasanta a žiadosti, aby vám zasielal SMS, keď odošle do banky výzvu na inkaso (postup zopakujete toľkokrát, koľko máte inkás). Pritom banky informáciu o došlých inkasách majú, ale ju z neznámych dôvodov klientom neponúkajú v takej podobe, aby im čo najviac zjednodušili život. Riešenie ZUNO: v momente, keď príde do banky výzva na inkaso, dostanete od ZUNO SMS s textom „Prisla vam vyzva na inkaso“, doplnenú ďalej identifikáciou inkasa podľa textu, ako ste si ho nastavili v internetbankingu, a sumou. Túto skutočnosť sa dozviete niekoľko dní vopred, máte teda čas zabezpečiť si dostatok prostriedkov na účte. Ak vás takáto situácia zastihne v zahraničí (a navyše povedzme mimo územia EÚ, kde pripojenie na internet mimo Wi-Fi nemusí byť práve najlacnejšie), oceníte prístup ZUNO. Geniálne a používateľsky príjemné.

Notifikácie o pohyboch na účte

Štandardné prístupy bánk spočívajú v zasielaní málo obsažných SMS, z ktorých je spravidla ťažké identifikovať, o aký pohyb išlo. Riešenie ZUNO: niekoľko príkladov zasielaných SMS: „Na ucet Vam prislo x EUR“, „Odisiel Vam trvaly prikaz x EUR“, „Odisla Vam platba x EUR“,  „Svojou kartou cccc ste zaplatili x EUR“, „Svojou kartou cccc ste z bankomatu vybrali x EUR“, „Odisla Vam platba cez inkaso x EUR“. Premyslené.

Poplatok za bezplatný účet

Áno, aj s tým sa môžete stretnúť v niektorých našich bankách. Účet síce máte deklarovaný ako bezplatný, ale banka si posledný deň predchádzajúceho alebo v prvý deň aktuálneho mesiaca strhne poplatok za vedenie účtu, ktorý vám vráti (v prípade splnenia podmienok) o niekoľko dní. Po ten čas tak disponuje prostriedkami klientov. Riešenie ZUNO: takisto si v posledný deň strhne poplatok za vedenie účtu, ale vráti ho nasledujúci deň. Transparentné.

Plánovanie prostriedkov na bežnom účte

Trvalé príkazy, jednorazové príkazy, inkasá. Týmito (vopred nastavenými) kanálmi prostriedky z účtu odchádzajú. K tomu ešte platby kartou a výbery z bankomatu. Vo väčšine aplikácií nemáte všetky „nastavené“ platby na jednom mieste, ale musíte prejsť viacero ponúk a spočítať si podľa nich, aké platby vás čakajú. Riešenie ZUNO: jedna ponuka plánované platby, zahŕňajúca podľa dátumu plánovanej úhrady zoradené trvalé príkazy, jednorazové príkazy aj inkasá (tie, o ktorých ste boli notifikovaní) so sumou a dátumom, keď prostriedky odídu z účtu. Ak odíde trvalý príkaz, objaví sa na konci zoznamu nový s najbližším dátumom. Šikovné.

Rýchlosť vnútrobankových prevodov

Banky ponúkajú k bežnému účtu určitú formu sporiacich účtov (jedného alebo viacerých) s lepšími podmienkami úročenia. Pri platbách kartou nastávajú situácie, keď potrebujete previesť prostriedky zo sporiaceho účtu na bežný účet ihneď (napr. stojíte pri pokladni a na bežnom účte vám chýba určitá suma. V terajšej banke si zvykám na to, že takýto prevod môže trvať až niekoľko minút. Riešenie ZUNO: okamžitý prevod (sekundy), a to aj vrátane prevodu prostriedkov na účet ZUNO inej osoby. Potešujúce.

Informovanie o zmenách

Ide o ťažko merateľný parameter, napriek tomu sa chcem o ňom zmieniť. Je bežné, že banky menia podmienky, za ktorých vedú účty, a majú povinnosť informovať klientov o zmenách. Nie je zriedkavé, že takého informovanie banka zhrnie do konštatovania, že od určitého dátumu  vstupujú do platnosti nové všeobecné obchodné podmienky. Riešenie ZUNO: uvedené konštatovanie bolo doplnené stručným zhrnutím  najdôležitejších zmien s jednoduchou formuláciou, aby klient nemusel strácať čas čítaním, porovnávaním a „lúskaním“ neprívetivých textov.  Férové.

Aby som len nechválil

V ZUNO ste nemali šancu ako podnikateľ, účty sú určené iba pre fyzické osoby. K účtu bolo možné vydať iba jednu debetnú kartu, takže manželia používajúci spoločný účet mali smolu alebo situáciu mohli riešiť kreditnou kartou. Pri prihlasovaní do internetbankingu v mnohých bankách musíte zadať (spravidla) číselný identifikátor (v ZUNO 8-miestny), ktorý si treba pamätať. Chýbalo mi riešenie prostredníctvom aliasu (keď identifikátorom môže byť napríklad priezvisko) alebo to, ktoré ponúka mBank – ako identifikátor si môžem zvoliť napríklad číslo platobnej karty (hoci vypisovať pri prihlasovaní 16 číslic takisto nie je veľmi komfortné).

Počas šiestich rokov sa mi ako klientovi ZUNO nevyskytla potreba navštíviť pobočku banky (ani nebolo ktorú), všetko som riešil cez internetový prehliadač, smartfónovú aplikáciu, telefón a e-mail. Preto si myslím, že propagované heslo „Less bank, more life“ sa banke ZUNO podarilo splniť.

A čo ďalej?

Po oznámení, že môj účet v ZUNO bude zrušený, nastal proces hľadania vhodnej náhrady. Zámerne nepíšem plnohodnotnej, pretože to sa mi, žiaľ, nepodarilo. Ostáva iba veriť, že „stojaté bankové vody“ rozvíri očakávaná smernica EÚ známa pod skratkou PSD2. Podľa nej sa majú bankové systémy od roku 2018 otvoriť pre technologické spoločnosti (fintechy) a uľahčiť tak klientom život. Aby sa, ako uviedol týždenník Trend, Číňan v Európe necítil ako v bankovom stredoveku.

Zobrazit Galériu

Miroslav Gecovič

Všetky autorove články
Zuno

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať