S_02PaletteBase S_02PaletteBase S_02PaletteBase Advertisement

VeracompDay´17

0

Bezpečnosť IT, mobilita a komunikácia, dátové centrá, sieťové riešenia či open source softvér, to boli nosné témy podujatia VeracompDay 2017. Usporiadateľská spoločnosť Veracomp Slovakia je distribútorom IT produktov s prívlastkom VAD, teda distribútor s pridanou hodnotou. V dvoch sekciách konferencie vystúpilo 10 rečníkov z piatich partnerských firiem.

Konferenciu otvoril Petr Šnajdr, business development manager zo spoločnosti Veracomp, prednáškou s výstižným názvom Hrozby a tren-dy. Na ilustráciu akútnosti a kvantity hrozieb uvedieme len dva alarmujúce fakty. V súčasnosti sa výskyt prípadov infekcií odhaduje na 350 000 denne. Od roku 2012 bolo pre najrozšírenejšiu mobilnú platformu Android vytvorených a nainštalovaných viac než 1,5 milióna škodlivých alebo používateľa rôznym spôsobom obťažujúcich aplikácií. Útočníci na podporu šírenia nákazy využívajú rôzne sofistikované metódy sociálneho inžinierstva. Zlepšuje sa aj cielenie na jednotlivé regióny, škodlivú aplikáciu či e-mail už nerozoznáte na prvý pohľad podľa textu v lámanej slovenčine, vygenerovanej strojovým prekladom. Polymorfizmus čiže časté zmeny škodlivého kódu, niekedy dokonca pri každej inštalácii, sťažuje jeho detekciu. Na sofistikované hrozby sa musia nasadiť sofistikované metódy detekcie a ochrany využívajúce metódy automatického učenia a umelej inteligencie. Čoraz čas- tejšie sa cieľom stávajú mobilné zariadenia, v ktorých máme neraz uložené aj citlivé osobné či firemné údaje.

Platinovým partnerom konferencie bola spoločnosť Red Hat, ktorá svojimi riešeniami pokrýva prakticky všetky nosné oblasti moder- ných podnikových informačných systémov. Obchodná riaditeľka Red Hat pre Čechy a Slovensko Iveta Babulenková predstavila neustále expandujúce portfólio open source riešení tejto spoločnosti. Zdôraznila, že viac než 90 % firiem z prestížnej skupiny Fortune 500 používa produkty Red Hat. Vo všeobecnosti open source produkty využíva 78 % firiem. „Je to progresívna IT kultúra založená na transparentnosti a spolupráci. Flexibilita komunitného vývoja umožňuje rýchle integrácie inovácií a predikovateľnú podporu,“ zdôraznila Babulenková. Víziou spoločnosti Red Hat je otvorený hybridný cloud ako zmes fyzickej a virtuálnej infraštruktúry, privátnych a verejných cloudov. Takýto model umožňuje začleniť existujúcu infraštruktúru do nových riešení s progresívnou hybridnou architektúrou. Konkrétne modely poskytovania subskripcie metódou „plať len za to, čo využívaš“, predstavila vo svojej prednáške Hana Llanaj zo spoločnosti Veracomp Slovakia.


Kto iný by sa symbolicky viac hodil na moderovanie konferencie Veracomp ako Vera Wisterová?

 Téme bezpečnosti IT sa venovali prednášajúci zo spoločností Fortinet aj Trend Micro, správe infraštruktúry zástupcovia spoločností Extreme Networks a LOGmanager. Robin Bay zo spoločnosti Trend Micro prezentoval niekoľko príkladov klasických aj zriedkavejších metód útoku a moderné prostriedky na boj s malvérom. Zdôraznil, že bezpečnosť IT vníma ako neustály boj medzi obrancami a útočníkmi, v tomto prípade kyberkriminálnikmi.

Fortinet prezentoval riešenia s prídavkom Forti... v názve (Gate, Manager, Cloud, Authenticator, Connect a Presence) na ochranu sietí Wi-Fi. Spočiatku, teda v období rokov 2000 – 2007 sa tieto siete v podnikoch využívali naj-mä na pripojenie hostí a zamestnancov v zasadačkách. Ako plnohodnotné podnikové sie- ťové riešenie slúži od roku 2007 a v súčasnosti sa Wi-Fi využíva aj na Mission Critical účely. Tomu však musí zodpovedať návrh architektúry a zabezpečenie týchto sietí.


Obchodná riaditeľka Red Hat pre Čechy a Slovensko Iveta Babulenková

Michal Zlesák zo spoločnosti Extreme Networks prezentoval možnosti softvérovo definovaných sietí a nástrojov na monitorovanie heterogénnej multivendor infraštruktúry vrátane proaktívneho manažmentu. Na základe výsledkov analýz v reálnom čase možno zvyšovať výkon a priepustnosť infraštruktúry.

Veľký záujem bol o živé ukážky, či už počas prezentácií, alebo v stánkoch participujúcich firiem vo vestibule. V popoludňajšej časti sa konferencia rozdelila na dve sekcie. V jednej boli prezentované prípadové štúdie, kde si účastníci mohli pozrieť ukážky produktov v reálnych riešeniach a klásť otázky úspešným implementátorom. Druhá sekcia bola zameraná na stratégie marketingu, predaja a podpory produktov partnerských firiem. Predajcovia sa dozvedeli, ako vyzdvihnúť kľúčové vlastnosti produktov daného výrobcu, a koncoví používatelia možno zistili, prečo im daný produkt nesmie chýbať.

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
VeracompDay

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať