SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Netradičný generátor získava energiu z pomalých vĺn

0
Výskumníci z Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) vyvinuli neobvyklý spôsob získavania energie z vĺn pomocou jemne sa krútiaceho valca navrhnutého na základe triboelektrického efektu. Prototyp nového „frekvenčne znásobeného valcového triboelektrického nanogenerátora“ (frequency-multiplied cylindrical triboelectric nanogenerator – FMC-TENG) tímu PNNL je špeciálne navrhnutý na čerpanie energie z pomalých vĺn na otvorenom oceáne. {{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_3}} Nejde o megawattové zariadeniach schopné dodávať energiu späť do elektrickej siete. Výskumníci zamýšľajú urobiť z týchto strojov praktický, ľahký a lacný spôsob napájania platforiem na monitorovanie otvoreného oceánu, ktoré môžu zahŕňať niekoľko senzorov a satelitný komunikačný systém. Triboelektrický efekt stále nie je úplne pochopený. Dosť však vieme o tom, že spojením niektorých materiálov sa vytvorí silnejší statický náboj. Podľa súčasného názoru k tomu dochádza, keď si dva rôzne materiály vymieňajú elektróny na ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať