SAMSUNG_1023 Advertisement SAMSUNG_1023 Advertisement SAMSUNG_1023 Advertisement

Youtuber názorne predviedol, ako funguje štvrtý rozmer

0
Tvorca obsahu s názvom Leios Labs sa rozhodol ponoriť do toho, ako sa štvorrozmerná kocka otáča pozdĺž „rovín X, Y a Z W súčasne“. Aby ste pochopili, ako sa otáčate v štyroch dimenziách, Leios Labs simuluje Tesseract, no vysvetľuje, že vizualizácia nie je štvorrozmerná, ale „je reprezentáciou štyroch dimenzií v troch dimenziách a následne je vykreslená na dvojrozmernej obrazovke“. Potom pokračuje: „Zoberme si kocku. Je to úplne skvelý 3D objekt, myslím, že to nie je žiadna štvorrozmerná kocka alebo niečo podobné, ale zatiaľ to bude stačiť. Túto kocku môžeme znázorniť ako sériu rovín alebo krížových rezov, rezaných pozdĺž osi X, Y alebo Z. Je zrejmé, že 2D roviny v skutočnosti nie sú 3D kocky, ale sú to reprezentácie 3D objektov v 2D priestore.“