CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Nie je e-mail ako e-mail

Bezpečnosť
0

Čo vám napadne ako prvé, keď sa povie Gmail alebo Hotmail? Určite sa vám vybaví aplikácia, ktorá posunula posielanie pošty do elektronického sveta. Kedysi sme tieto služby brali ako niečo neuveriteľné. V súčasnosti si už fungovanie bez nich - či už v pracovnom alebo súkromnom živote, nevieme úplne predstaviť.

Spoločnosť GlobalLogic už dlhé roky pracuje na zaujímavých projektoch, ktoré sa týkajú predovšetkým eHealth a Automotive. V tomto článku vás prevedieme oblasťou, na ktorú sa väčšinou zabúda a berieme ju ako samozrejmosť.

E-maily a e-mailovú komunikáciu vnímame ako bežnú súčasť života. Predstavte si, že tieto služby nebudete využívať len na posielanie a prijímanie elektronickej pošty. Aké funkcie by ste radi privítali?

Bezpečnosť nadovšetko

Celý svet sa postupne presúva do online sféry a s tým prichádzajú aj riziká, keďže zdieľanie citlivých informácií prostredníctvom mailovej komunikácie je úplne bežná vec.

Aj keď e-mailové platformy postupne prechádzajú na šifrovanie správ, ešte stále je tam priestor na zlepšenie. Prichádzajú do popredia aplikácie, ktoré šifrovanie e-mailov povýšili na umenie. Tieto aplikácie umožňujú užívateľom používať ich vlastné kryptovacie kľúče na zašifrovanie a odšifrovanie správ, dokumentov či videí.

Čo to znamená? Že používatelia danej aplikácie, danej domény - časť počítačovej siete, ktorá má definované určité jednotné pravidlá a je vytvorená na geografickom alebo organizačnom základe, si medzi sebou môžu bezpečne posielať e-maily. Avšak ak sa správu pokúsi otvoriť niekto, kto danú aplikáciu nepoužíva a zároveň nemá kryptovací kľúč, nebude ju možné dešifrovať.

Šifrovanie e-mailov je možné rozšíriť o ďalšie bezpečnostné prvky. Samotné prihlásenie do aplikácie môže byť riešené použitím dvojfaktorovej autentifikácie, keď je prihlásenie sa do aplikácie riešené dodatočnou vrstvou ochrany prostredníctvom hardvérovej alebo softvérovej autorizácie.

Ďalším prvkom ochrany je čítanie správ alebo sťahovanie dokumentov až po zadaní špeciálneho kódu, ktorý poznajú iba odosielateľ a prijímateľ správy. Teda ak sa vám stane, že pošlete e-mail nesprávnemu príjemcovi, bez hesla si tento príjemca správu nebude môcť prečítať, aj keď je už v aplikácii prihlásený.

Často sa stáva, že používatelia zdieľajú firemné informácie prostredníctvom e-mailu a niekedy sa nezamýšľajú nad tým, aké citlivé tieto informácie sú. A k tomu slúži ďalší bezpečnostný prvok, a tým je DLP (Data Loss Prevention). Táto monitorovacia technológia je vyvinutá na identifikáciu e-mailov na základe zadefinovaných pravidiel, a zabraňuje ich úniku pri prenose dát v rámci e-mailovej komunikácie. Týka sa tiež súborov a videí. V realite to znamená, že si firma nastaví pravidlo, keď zamestnanci nemôžu zdieľať e-mailom napr. rodné číslo. DLP zabezpečí to, že ak e-mail obsahuje nejakú kombináciu, ktorá pripomína rodné číslo, jednoducho správu neodošle.

Pri videách to funguje podobne. Avšak jeho obsah ešte pred odoslaním prezrie umelá inteligencia, ktorá vyhodnotí riziko videa. Sama sa rozhodne, či ho odošle alebo nie. Takéto aplikácie obsahujú ďalšie bezpečnostné prvky - či už na úrovni kódu alebo na úrovni používateľského rozhrania.

Od bezpečnosti k funkcionalite

Bezpečnosť predstavuje jeden z najdôležitejších prvkov, no na druhej strane používatelia začínajú klásť väčší dôraz aj na samotnú funkcionalitu systému. V úvode článku ste mali možnosť sami sa zamyslieť nad tým, aké funkcie by ste do týchto aplikácií ešte pridali.

Rada by som vás oboznámila s najzákladnejšími funkciami, pre ktoré sa tieto aplikácie stále čoraz viac využívajú.

Podpisovanie dokumentov elektronickou formou

Elektronické podpisovanie dokumentov je bežnou rutinou. A práve preto túto službu implementovali niektoré aplikácie, slúžiace na posielanie e-mailovej komunikácie. V súčasnosti prostredníctvom elektronickej pošty, nielenže môžete takéto dokumenty posielať bezpečne, ale ich aj elektronicky podpisovať.

Prostredníctvom týchto aplikácií sa môžete tiež spolupodieľať na tvorbe, úprave a podpisovaní dokumentov. Z pohľadu používateľa to znamená zjednodušenie celého procesu tvorby.

Ak sa na to pozrieme z hľadiska vývoja, za touto funkcionalitou sa skrýva komplikovaná logika, od samotného ukladania histórie, úpravy dokumentov až po finálne podpisovanie.

Zdieľanie veľkých súborov

Zdieľanie veľkých súborov predstavuje v dnešnej dobe veľký potenciál, najmä v oblasti medicíny, keď si lekári vymieňajú informácie o pacientoch (napríklad RTG snímky, CT snímky alebo aj samotnú kartu pacienta). Asi nikomu z nás by sa nepáčilo, ak by takéto citlivé informácie o nás a našom zdraví boli zdieľané cez rôzne dostupné úložiská. 

V týchto prípadoch sú využívané práve e-mailové aplikácie, ktoré slúžia nielen na bezpečné zdieľanie veľkých súborov a priečinkov, no zároveň zvyšujú zabezpečenie týchto správ v kombinácii s kryptovaním správ, DLP, ako aj s prevenciou zasielania určitých typov súborov, ktoré môžu predstavovať bezpečnostné riziko.

Kampaň

Rýchlosť a informácie v našej práci zohrávajú dôležitú úlohu. V rámci kampaní sa často stáva, že odosielatelia nemajú informácie o elektronických podpisoch, prečítaných správach a aktivite samotných príjemcov. Takýmto spôsobom však viete vyhodnotiť, aký dosah majú vaše kampane v rámci e-mailovej komunikácie. Bezpečné posielanie kampaní obsahujucich dokumenty môže byť sledované v reálnom čase a dáta môžu byť dostupné priamo na dashboarde (panel v aplikácii zlučujúci informácie prostredníctvom grafov, tabuliek atď.).

Aplikácie slúžiace na bezpečné posielanie e-mailovej komunikácie a zdieľanie dokumentov sa neustále predbiehajú o prvenstvo v rámci bezpečnosti a používanosti. Hoci ich nie je veľa, len pár z nich predstavuje v tejto oblasti skutočné vlajkové lode, ktoré sa prioritne vo svete využívajú.

Aj napriek tomu, že inžinieri chcú zvyčajne pracovať na veciach, ktoré menia svet a zachraňujú životy, ak sa spätne pozrieme do histórie, najviac využívané sú práve technológie, ktoré nám na prvý pohľad nepripadajú vzrušujúco, no na druhej strane ich každý z nás využíva denno-denne. Aj na týchto produktoch spolupracuje spoločnosť GlobalLogic. Pomáha zlepšovať svet vo sfére, ktorú pokladáme za samozrejmosť.

Foto zdroj: Shutterstock

Autor: Jana Petríková - Manager, Engineering, GlobalLogic Slovakia

Zobrazit Galériu

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať