SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Nové algoritmy AI umožnia robotom rozhodovať sa priebežne, vďaka čomu budú podstatne rýchlejší

0
V článku uverejnenom na predtlačovom serveri Arxiv.org skupina vedcov z Google Brain, Google X a Kalifornskej univerzity v Berkeley opisuje doplnok existujúcich metód umelej inteligencie, ktorý umožní agentovi, napríklad robotovi, rozhodnúť, ktoré kroky sa majú uskutočniť, už pri vykonávaní predchádzajúcej akcie. Vedci poukazujú na to, že mnohé algoritmy AI, ktoré dosiahli úspech vo videohrách, činnostiach robotov založených na uchopení predmetov a manipulačných úlohách, využívajú paradigmu pozoruj – mysli – konaj. Pritom agent predpokladá, že jeho prostredie zostane statické, zatiaľ čo „myslí“, takže jeho činnosti budú vykonané v takých podmienkach, pri ktorých boli vypočítané. To však platí iba v simulácii, nie v reálnom svete, kde sa prostredie stále vyvíja, kým agent spracúva pozorovanie a plánuje ďalšie kroky. Riešením tímu je framework, ktorý dokáže manipulovať so súbežnými prostrediami v kontexte strojového učenia. Využíva štandardné formy učenia posilňovaním (reinforcement lea ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
AI stroj robot umelá inteligencia

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať