SAMSUNG_07 SAMSUNG_07 SAMSUNG_07 Advertisement

Nové výskumné a vývojové centrum batérií BMW Group v Mníchove

Technológie
0

Spoločnosť BMW Group predstavila nové špecializované centrum pre výskum a vývoj batérií, BMW Group Battery Cell Competence Centre v Mníchove. Zámerom interdisciplinárneho špecializovaného centra je napredovať s vývojom technológie článkov batérií a s ich zavádzaním do výroby. Cieľom je stále zdokonaľovanie a zvyšovanie energetickej hustoty batérií ktorá by v horizonte roku 2030 mala dosiahnuť až dvojnásobok oproti súčasným batériám.

Na predstavení nového Špecializovaného centra sa zúčastnil aj bavorský premiér Dr. Markus Söder ktorý vyzdvihol špičkové laboratóriá, výskumné priestory ako aj systémy na výrobu prototypov. Nové Špecializované centrum pokrýva celý výrobný proces technológie článkov batérií — od výskumu a vývoja cez tvar a zloženie článkov až po ich vhodnosť pre veľkosériovú výrobu. Pracovisko spája všetky skúsenosti spoločnosti a položí základ pre ich ďalší rozvoj. O tom že BMW Group v tejto oblasti nie je žiadnym nováčikom svedčí aj elektromobil BMW i3 ktorý prišiel na trh v roku 2013 s batériou s kapacitou 21,6 kWh. Najnovšia verzia má kapacitu 42,2 kWh, takže takmer dvojnásobnú pri zachovaní rozmerov a minimálnom zvýšení hmotnosti.

Krátke vzdialenosti v rámci nového Špecializovaného centra a intenzívna spolupráca naprieč viacerými oddeleniami umožní komplexný, prehľadný a trvalo udržateľný vývoj článkov batérií. Dôležitým prvkom je aj to, že veľký dôraz sa kladie aj na možnosti komplexnej recyklácie. Spoločnosť BMW Group plánuje investovať do centra v priebehu najbližších štyroch rokov 200 miliónov eur a vytvorí 200 pracovných miest. V Špecializovanom centre bude vyvíjať nové generácie článkov batérií, pričom sa zameria na všetky aspekty požadované zákazníkmi ako špičkový výkon, energetická hustota, bezpečnosť, správanie sa a výkon pri rôznych teplotách, nabíjacie možnosti, životnosť a znižovanie cien batérií.

To výrazne prispeje k celkovému výkonu a znižovaniu cien elektrifikovaných vozidiel. Výber správnych materiálov je už od začiatku prioritou pre splnenie vysokých nárokov. Experti preto neustále preverujú a skúmajú nové materiály a systematicky ich navzájom porovnávajú s cieľom nájsť najlepšie kombinácie materiálov pre výroby anódy, katódy, elektrolytu a separátoru.  Celkové chemické zloženie článku, je veľmi významným faktorom pri vývoji konštrukcie článkov batérií. Pre zaručenie neustáleho prístupu k najnovším poznatkom z vývoja, spolupracuje spoločnosť BMW Group s významnými partnermi z celého sveta. Patria sem vedecké inštitúcie, univerzity, renomované spoločnosti ako aj start-upy.

Spoločnosť BMW Group analyzuje články batérií už od roku 2008, takže sa môže oprieť o roky skúseností. Výsledkom sú potom rozsiahle vedomosti v tomto obore. Laboratórium v Špecializovanom centre neustále zlepšuje špičkovú technológiu ako aj metódy potrebné na ďalšie rozširovanie vedomostí, monitoruje aktuálne trendy v oblasti článkov batérií budúcnosti a zohráva aktívnu úlohu pri smerovaní vývoja. V laboratóriu sa už niekoľko rokov v malých sériách vyrábajú aj testovacie články z vlastného vývoja na ktorých sa identifikuje ideálna štruktúra článkov z najrôznejších materiálov a ich variácií. Zároveň sa kladie veľký dôraz na zníženie počtu použitých materiálov a popri tom aj na neustále zlepšovanie ich vlastností. Pokiaľ článok absolvuje vnútorné testy odolnosti a nabíjacích vlastností, postúpi na testovanie vo väčšom rozsahu. Pre tieto potreby je k dispozícii celá testovacia hala, kde sa vykonávajú rôzne druhy testov. Experti môžu taktiež využívať vlastné bezpečnostné laboratórium, kde sa v extrémnych podmienkach skúma robustnosť a pevnosť článkov batérií. Spoločnosť BMW Group tak dokáže dosahovať rovnaké vysoké bezpečnostné štandardy aj pri zvýšení energetickej hustoty a rýchlejšom nabíjaní.

Častou otázkou ohľadom elektromobilov je pôvod a podmienky ťažby surovín pre výrobu batérií. Z tohto dôvodu spoločnosť zmenila zloženie dodávateľskej siete pre nadchádzajúcu piatu generáciu vysokonapäťových batérií a v roku 2020 si začne kobalt a lítium pre výrobu článkov batérií zaobstarávať priamo. To zaručuje úplnú transparentnosť a prehľadnosť pôvodu týchto dvoch životne dôležitých materiálov batérií. Naviac, všetky súvisiace zmluvy zaručujú spoľahlivú dodávku týchto materiálov minimálne do roku 2025. V budúcnosti sa bude kobalt ťažiť priamo v baniach v Austrálii a v Maroku a lítium vo viacerých krajinách vrátane Austrálie.

BMW Group tiež pracuje na tom, aby sa ďalšie generácie článkov batérií dali vyrábať vo veľkom rozsahu. Špecializované centrum poskytuje preto ideálne podmienky aj veľkú variabilnosť technológií pre rýchle zavedenie nových rozmerov článkov a zapracovanie najnovších technológií a materiálov ktoré vzídu z výskumu.  

Batérie, ktoré už nebudú vyhovovať použitiu v automobiloch, možno následne využiť ako stacionárne úložiská energie, na uchovanie energie z obnoviteľných zdrojov vo verejnej elektrickej sieti. Spoločnosť ich takto využíva aj vo svojich závodoch po celom svete na zlepšenie napájania prevádzok. Batérie sú naviac konštruované tak aby po skončení životnosti bola dosiahnutá až 90% miera recyklácie. Okrem toho spoločnosť spolupracuje s výskumnými inštitúciami a s dodávateľmi, aby iniciovala intenzívne zapracovávanie nových technológií opätovného využitia materiálov, ktoré sa budú používať v budúcnosti.

Spoločnosť BMW Group vytvorila mimoriadne flexibilný výrobný reťazec, ktorý dokáže rýchlo reagovať na požiadavku na elektrifikované modely. Všetky elektrifikované modely sú integrované do existujúceho výrobného systému. Spoločnosť v súčasnosti vyrába elektrifikované vozidlá na jedenástich miestach po celom svete. Batérie potrebné pre tieto modely pochádzajú z troch závodov na výrobu batérií v Dingolfingu (Nemecko), Spartanburgu (USA) a v Šen-jangu (Čína). Spoločnosť BMW Group umiestnila výrobu batérií aj do Thajska, kde ide o súčasť spoločného podniku so spoločnosťou Dräxlmaier Group. Vedúcu úlohu v celej sieti zohráva závod spoločnosti BMW Group v meste Dingolfing, keďže ide o špecializované centrum pre systémy elektrického pohonu.

BMW Group má momentálne v ponuke dvanásť elektrifikovaných modelov, v roku 2021 majú tvoriť štvrtinu všetkých vozidiel, ktoré spoločnosť BMW Group predá v Európe. Tieto hodnoty majú do roku 2025 stúpnuť na tretinu a v roku 2030 na polovicu všetkých vozidiel predaných v Európe. Od roku 2023 tak bude na výber 25 elektrifikovaných modelov. Jedným zo spôsobov, ako sa má podariť dosiahnuť tento cieľ, predstavuje flexibilná konštrukcia vozidiel, ktorá umožní použitie elektrického, plug-in hybridného aj spaľovacieho motora v tej istej karosérii. Tým sa zvýši aj flexibilita spoločnosti a možnosť pružne reagovať na meniace sa okolnosti. Viac ako polovica z 25 modelov ponúkne aj plne elektrický pohon.

V porovnaní s rokom 2019 sa počet predaných elektrifikovaných modelov do roku 2021 zdvojnásobí a následne bude pokračovať každý rok v medziročnom raste v priemere o 30 percent.

Zobrazit Galériu

René Hubinský, foto: autor, BMW Group

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať