SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Nový supravodivý materiál by mohol priniesť revolúciu v energetike a elektronike

0

Vedcom sa podaril významný objav v oblasti supravodivosti, javu, pri ktorom elektrina prúdi vodičom s nulovým odporom. Výskumníci z Rochesterskej univerzity v USA objavili supravodivý materiál, ktorý funguje pri teplotách výrazne vyšších ako väčšina ostatných známych supravodičov. Tím vytvoril novú zlúčeninu vodíka, uhlíka a síry, ktorá sa stáva supravodivou pri teplote -23 C, čo je v porovnaní s inými supravodivými materiálmi pomerne vysoká teplota. To by mohlo mať obrovský význam pre vývoj nových technológií, ktoré sa spoliehajú na supravodivosť, ako sú vysokorýchlostné vlaky, prístroje MRI a urýchľovače častíc.

Supravodivosť sa už dlho považuje za potenciálnu zmenu v oblasti elektroniky a energetiky, pretože umožňuje vytvárať vysoko účinné systémy na prenos energie a iné zariadenia. Supravodivosť sa však vyskytuje len pri veľmi nízkych teplotách, čo ju robí nepraktickou pre mnohé reálne aplikácie. Nový materiál objavený výskumníkmi má potenciál zmeniť túto situáciu, pretože by mohol umožniť vytvorenie praktickejších a účinnejších supravodivých systémov. Otvára tiež možnosť vývoja nových technológií, ktoré boli predtým nemožné kvôli obmedzeniam supravodivosti.

Predplatné NEXTECH 2021

Vedci vytvorili novú zlúčeninu stlačením vodíka, uhlíka a síry pri vysokom tlaku. Výsledný materiál má jedinečnú mriežkovú štruktúru, ktorá umožňuje, aby sa stal supravodivým pri relatívne vysokých teplotách. Objav tohto nového supravodivého materiálu by mohol mať významný vplyv na celý rad odvetví vrátane zdravotníctva, dopravy a energetiky. Napríklad prístroje na magnetickú rezonanciu, ktoré sa pri vytváraní snímok spoliehajú na supravodivosť, by mohli byť efektívnejšie a hospodárnejšie, čo by zlepšilo výsledky liečby pacientov a znížilo náklady na zdravotnú starostlivosť.

Podobne by sa mohli zefektívniť vysokorýchlostné vlaky, ktoré využívajú supravodivosť na levitáciu a pohyb po koľajniciach, čím by sa znížila spotreba energie a cestovanie by bolo cenovo dostupnejšie. Nový materiál by sa mohol použiť aj na vytvorenie účinnejších systémov skladovania energie, čo by pomohlo znížiť emisie skleníkových plynov a zlepšiť udržateľnosť energetického priemyslu. Okrem praktického využitia má objav tohto nového supravodivého materiálu aj významné vedecké dôsledky. Mohol by pomôcť výskumníkom lepšie pochopiť základné vlastnosti supravodivosti, ktorá je už dlho predmetom intenzívneho vedeckého záujmu.

Zdroj: finance.yahoo.com.

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať