SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Online výuku znepríjemňujú učiteľom najmä technické problémy

1
Slovenskí pedagógovia možnosť učiť online uvítali. Viac ako dve pätiny z nich zobrali túto skutočnosť ako možnosť vyskúšať si novú formu vyučovania. Pätina naopak priznala, že mala z tejto zmeny obavy. Takmer polovica učiteľov pokladá za najväčšiu výzvu interakciu so žiakmi počas hodiny. Online vyučovanie by našim pedagógom uľahčilo najmä lepšie technické zázemie.  Prechod na online výuku zaskočil mnohých slovenských učiteľov. Ako vnímali túto zmenu, koľko z nich dnes učí online a s akými výzvami sa stretávajú zisťovala v prieskume spoločnosť KPMG na Slovensku.  Najväčšou výhodou je podľa respondentov najmä udržanie kontaktu na diaľku v zložitých podmienkach – túto možnosť označilo až 45 % oslovených pedagógov. Technické problémy sú podľa vyučujúcich samostatná kapitola, ktorej sa nevyhol asi nikto. Za najväčší problém online výuky ho považuje každý tretí učiteľ. Tretina opýtaných učiteľov vníma ako problém nedostatok vhodných učebných materiálov.  „Táto situácia je pre veľkú väčšinu ...

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Všetky autorove články
online web Digital dáta

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať