SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

PREZIDENTOM AMCHAM SLOVAKIA SA STAL MARTIN MAŠTALÍR

Tlačové správy
0

Správna rada zvolila na mimoriadnom zasadnutí predstavenstva Americkej obchodnej komory v SR nového prezidenta komory. Nový prezident po zvolení do funkcie uviedol, že počas svojho pôsobenia bude chcieť aj naďalej prispievať k zlepšovaniu podnikateľského prostredia na Slovensku, k zvyšovaniu konkurencieschopnosti krajiny a bude chcieť, aby bola Americká obchodná komora v SR aktívnou, efektívnou a dôveryhodnou inštitúciou pre svojich členov a partnerov.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Po takmer piatich rokoch došlo na poste prezidenta Americkej obchodnej komory v SR ku zmene. Gabriela Galgóciho, bývalého generálneho riaditeľa a riaditeľa pre riadenie prevádzky klientskej siete, AT&T Global Network Services Slovakia, spol. s r.o., ktorý ukončil svoje funkčné obdobie 31. decembra 2023, vystriedal na poste prezidenta komory Martin Maštalír, generálny riaditeľ spoločnosti DELL Technologies.

„Dovoľujem si veľmi úprimne poďakovať Gabrielovi Galgócimu a vyjadriť mu úprimnú vďaku za jeho výnimočný prínos a úsilie k poslaniu AmCham Slovakia, ktoré preukázal počas svojho pôsobenia vo funkcii prezidenta komory a prajem mu všetko najlepšie v jeho novej funkcii na Ministerstve hospodárstva SR, kde naďalej zúročuje svoje skúsenosti, schopnosti a vášeň pre zlepšenie Slovenska. Zároveň, blahoželám Martinovi Maštalírovi, novému prezidentovi AmCham Slovakia a teším sa na aktívnu spoluprácu,“ uvádza Martina Slabejová, výkonná riaditeľka Americkej obchodnej komory v SR.

Martin Maštalír je dlhodobý a aktívny člen komory, od mája 2022 pôsobí ako člen predstavenstva a v súčasnosti vedie digitálny výbor AmCham Slovakia. Jeho bohaté skúsenosti pramenia najmä z digitálnej oblasti, stratégie a predaja, no zároveň sa zameriava na presadzovanie hodnôt, ktoré sú spoločné pre širšiu podnikateľskú komunitu na Slovensku.  

„Mojím cieľom bude nadviazať na aktivity AmCham Slovakia, ktoré považujem ako strategické, dôležité a mienkotvorné. Za hlavné priority považujem pokračovať vo vedení efektívneho dialógu s vládou, vytvárať príležitosti pre firemnú a medzisektorovú spoluprácu, venovať pozornosť podpore právneho štátu a neustále hľadať spôsoby, ako urobiť zo Slovenska dobré miesto pre život a podnikanie. Z môjho pohľadu je AmCham Slovakia najaktívnejšou obchodnou komorou na Slovensku. Spoločne budeme hľadať oblasti, ktoré nás spájajú a nielen upozorňovať na to, čo robiť inak. Je nevyhnutné byť aktívnym hlasom našich členov, ale spájať sily v aktivitách aj s ostatnými organizáciami, aby sme dôraznejšie a efektívnejšie komunikovali naše pozície pre lepšiu budúcnosť podnikateľského prostredia na Slovenska,“ dodáva Martin Maštalír, prezident AmCham Slovakia.

Gabriel Galgóci počas svojho pôsobenia presadzoval nové iniciatívy, bol predsedom Fóra centier zdieľaných služieb a zastával funkciu v správnej rade Centra pre umelú inteligenciu AIslovakIA. Bol oddaným zástancom tímu a ponúkal podporu vždy, keď to bolo potrebné. Gabriel Galgóci po piatich rokoch aktívneho a expertného vedenia komory odovzdal pomyselné žezlo novému prezidentovi, zhodnotil prácu komory a poukázal na jej aktivity v uplynulom období.

„AmCham Slovakia zohráva kľúčovú úlohu pri vytváraní priaznivého podnikateľského prostredia a v podpore investícií na Slovensku. Pracovné výbory, podujatia a konferencie komory poskytujú cenné príležitosti na výmenu informácií a spoluprácu medzi členmi. V budúcnosti je pre AmCham dôležité pokračovať v sledovaní výziev v meniacom sa regulačnom prostredí, podpore inovácií a digitalizácie a riešení problémov udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti podnikov. Gratulujem Martinovi Maštalírovi k zvoleniu za nového predsedu predstavenstva a prajem mu veľa šťastia v novej roli. Martin je človek s integritou, nadšením a odhodlaním a ja verím, že bude pokračovať v napĺňaní vízie s cieľom pokračujúceho pokroku a úspechu obchodnej komory,“ dodáva Gabriel Galgóci, generálny riaditeľ sekcie stratégie Ministerstva hospodárstva SR.

O Americkej obchodnej komore v SR       

Americká  obchodná  komora  na  Slovensku  je nezávislá nezisková  organizácia  financovaná  výhradne z  príspevkov svojich  členov.  Na Slovensku  pôsobí  už  30 rokov s cieľom prinášať pozitívnu zmenu v rámci podnikateľského prostredia v Slovenskej republike. Medzi kľúčové piliere aktivít komory patrí vymožiteľnosť práva, zdravotníctvo, školstvo a regionálny rozvoj. Americká obchodná komora v SR združuje v súčasnosti približne 300 slovenských a zahraničných firiem. Medzi ne patria najväčší zamestnávatelia v krajine, ale aj malé a stredné podniky, ktoré sú kľúčovým pilierom ekonomiky každej krajiny, ale aj neziskové organizácie a vzdelávacie inštitúcie. Viac informácií o AmCham môžete získať na https://amcham.sk/ a na sociálnych sieťach: LinkedIn, Instagram, Facebook, či YouTube

Americká obchodná komora v SR

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať