SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Pandémia ako akcelerátor digitálnej transformácie

0
Desiatky rokov technológie reagovali na výzvy dynamicky sa rozvíjajúceho biznisu a opačne, manažéri v spolupráci s CIO hľa­dali scenáre na využitie perspektívnych technologických trendov. Typický príklad bol a ešte stále je cloud. Začiatkom roka 2020 sa však situácia dramaticky zmenila a výzvy pre technologický svet začala diktovať globálna pandémia. Vzhľadom na snahu o minimalizáciu stretávania sa začali do popredia vystupovať technologické riešenia, ktoré majú prívlastky digitálne a na diaľku. {{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}} O digitálnej transformácii čiže transformácii industriálnej spoločnosti na informačnú spoločnosť sa hovorí už niekoľko rokov. Pojem spoločnosť v predchádzajúcej vete má navyše dva významy a obidva sú relevantné. Jednak spoločnosť ako všeobecný pojem a tak­isto spoločnosť v zmysle firma. Podľa štúdie ­Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030 je slovenské hospodárstvo primárne založené na tradičných odvetviach ako automobilový priemysel a je len sla ...

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať