PMI_092022 PMI_092022 PMI_092022

Plán pre Iinovatívne Slovensko schválený

Tlačové správy
0

Rada vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie dnes pod vedením podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho schválila historicky prvý strategický dokument  pre koordináciu a riadenie sektora výskumu a inovácií na Slovensku. Vznikol na základe spolupráce a zhody akademického sektora, podnikateľov a jednotlivých ministerstiev. Vytvára základ pre  využitie potenciálu spolupráce s Európskou komisou v oblastiach inovatívnych smart riešení, vrátane alokácie finančných zdrojov.

Ide o zásadný materiál pre kľúčové oblasti definujúce rozvoj Slovenska,  ktorým by sa Slovensko v rámci výskumu a vývoja malo v budúcnosti venovať, ako sú dopravné prostriedky pre 21. storočie, priemysel 21. storočia, digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, zdravie obyvateľov, zdravotnícke technológie, zdravé potraviny, ale aj životné prostredie,“ vysvetlil vicepremiér Pellegrini. „Zároveň chceme vytvoriť rámec pre dlhodobú konkurencieschopnosť našej krajiny a zlepšovať tak podmienky a kvalitu života jej občanov. Musíme preto podporiť potenciál Slovenska v týchto oblastiach a zavádzať moderné inovatívne riešenia,“ dodal.

Schválený dokument „Implementačný plán Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“ má ambíciu naštartovať úspešnú implementáciu RIS3 – Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu. Stanovuje harmonogram politík – systému opatrení na zabezpečenie implementácie RIS3 a jej priorít, vrátane zaistenia silného a účinného mechanizmu monitorovania  implementácie. Prináša aj systémové riešenie financovania vedy a výskumu, ktoré bude môcť zabezpečiť dostatočné iné verejno-rozpočtové zdroje  a stimulačné prostredie pre  súkromné financovanie.  Zároveň napĺňa ex ante kondicionality vyplývajúce z operačného programu Výskum a inovácie a zapracováva pripomienky Európskej komisie v tejto oblasti.

Napĺňanie individuálnych oblastí bude úlohou jednotlivých rezortov, ktoré sa podieľali aj priamo na tvorbe tejto stratégie. Po finalizácii bude predložený na rokovanie vlády SR.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Všetky autorove články
Pelegrini

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať