SAMSUNG_112022 Advertisement SAMSUNG_112022 Advertisement SAMSUNG_112022 Advertisement

Počet zamestnancov biznis centier narástol o 5,5 percenta, najmä v oblasti IT služieb

Tlačové správy
0

Sektor zdieľaných a biznisových služieb na Slovensku napriek kríze zostal stabilným pilierom slovenskej ekonomiky. Fungoval bez výrazných obmedzení so zachovaním produktivity, pričom vyše štvrtina firiem si svoju produktivitu ešte zvýšila. Z pohľadu počtu zamestnancov narástlo odvetvie o 5,5 percenta (2020) a vyše polovica centier prognózuje ďalšie navyšovanie stavov vzhľadom na rast centier. Prevažná väčšina zamestnancov v sektore pokračovala v práci z domu aj počas leta. Očakáva sa, že hybridný model práce bude dominovať aj na najbližšie roky, keďže pandémia urýchlila digitalizáciu a firmy nemajú ambíciu vrátiť sa k spôsobu fungovania ako v predpandemickom svete. Vyplýva to z prieskumu Americkej obchodnej komory v SR, ktorý sa realizoval v roku 2021 medzi 34 biznis centrami  a zároveň členmi BSCF platformy (Business Service Center Forum) a reprezentuje pracovný trh s takmer 36 000 zamestnancami. 

Trendom na najbližšie roky je hybridná práca, teda kombinácia práce z domu a z kancelárie, najčastejšie model 1-2 dni v kancelárii a 3-4 dni práce z domu alebo plná flexibilita podľa potrieb tímov. Tento sektor bol aj v minulosti lídrom v zmenách charakteru práce. Slovenský zákonník práce zatiaľ prácu na diaľku alebo hybridnú formu zamestnávania nepozná, čo dosť komplikuje flexibilitu zamestnávania nielen v tomto sektore. O to dôležitejšie je, aby sa uskutočnili potrebné zmeny legislatívy, aby aj ostatné sektory nemali problémy.

Sektor ponúka Slovensku stabilitu, technologické trendy, atraktívne formy zamestnaneckých kontraktov, ako aj kariéru v medzinárodnom pracovnom prostredí. Adaptabilita biznisu zdieľaných služieb na nové trhové podmienky je oveľa rýchlejšia ako existujúca legislatíva, preto by sme privítali oveľa viac flexibility najmä pre hybridné formy zamestnávania, aby mohlo Slovensko naďalej napredovať a obstáť ako krajina aj v globálnej konkurencii,” povedal Gabriel Galgóci, predseda Fóra centier podnikových služieb a zároveň prezident Americkej obchodnej komory v SR. 

„Sektor podnikových služieb považujeme za dôležitý pre odolný a flexibilný trh práce. Pandémia Covid-19 a ňou vyvolaná ekonomická kríza nás v tom utvrdzujú. Rovnako dôležité sú aj nové formy práce, ako telepráca, domácka práca a práca z domu, ktoré sme v minulom roku v Zákonníku práce upravili. Osobitnú pozornosť v Pláne obnovy a odolnosti SR venujeme vysokokvalifikovaným profesiám. Práve pre nich pripravujeme súbor nástrojov pre zjednodušený prístup na slovenský trh práce, akými sú fast-track schéma udeľovania pobytu s využitím národných víz či vybudovanie tzv. one-stop shopov poskytujúcich informácie a asistenčné služby pre vysokokvalifikovaných pracovníkov,“ uviedol Boris Ažaltovič, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Biznisové centrá predstavujú významný prilier slovenskej ekonomiky 

Centrá podnikových služieb tvoria tretie najväčšie odvetvie hospodárstva na Slovensku, kde ročný prínos predstavuje 4% z príjmov štátneho rozpočtu SR. Zamestnanci v sektore poskytujú  pre svoje medzinárodné značky služby podporného charakteru s vysokou pridanou hodnotou s pokročilou znalosťou rôznych jazykov, najčastejšie napríklad  IT služby vrátane vývoja softvéru, služby zákazníkom vrátane predaja a technickej podpory, finančné služby a účtovníctvo a podobne. Priemerná mzda v tomto sektore je 1900 EUR. Iba 18 percent firiem si počas pandémie zažiadalo o nejakú formu štátnej pomoci, prevažne to boli spoločnosti, ktoré majú na Slovensku aj výrobné prevádzky. 

„Zamestnávatelia tohto sektora sú už tradične významným zamestnávateľom a prispievateľom príjmov do štátneho rozpočtu SR. Dôležité sú aj schopnosť a flexibilita tohto sektora, vďaka ktorým sa spoločnosti dokázali prispôsobiť neočakávanej realite, ktorú nám priniesol Covid –19. Súčasne s menovanými pozitívami však vnímam aj skutočnosť, že niektoré zo spoločností zvažujú presun niektorých procesov zo Slovenska do iných lokalít. I keď ide o prirodzený vývojový krok v rozvoji centier podnikových služieb, mám záujem sa pozrieť na to, čo by vláda SR mohla urobiť v prospech ďalšieho nárastu tohto sektora,“ povedal Ján Oravec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR.        

Viac flexibility prinieslo viac zamestnaneckej spokojnosti aj nové príležitosti 

Podľa Silvie Jeleníkovej, regionálnej riaditeľky ľudských zdrojov spoluzodpovednej za vedenie Dell Technologies Bratislava sa vo všeobecnosti dá povedať, že napriek úplnému prechodu na home office, rastie spokojnosť zamestnancov. Na druhej strane má podľa nej riadenie hybridných tímov svoje špecifiká, s ktorými sa musia manažéri vysporiadať. 

Globálne bolo naším cieľom mať 50 % ľudí mimo kancelárií a tento trend pandémia len zrýchlila. Technologicky aj kultúrne sme teda na prácu z domu boli pripravení už dávno.  Rada by som sa však doplnila, že vnímame aj potreby kolegov, ktorým práca z domu nevyhovuje. V Dell Technologies v Bratislave pracuje mnoho cudzincov, ktorí na Slovensku nemajú rodinné zázemie. Tiež ľudia, ktorí žijú sami môžu mať ťažkosti s tým, že nemajú kolegov vedľa seba. Citlivo teda tieto situácie vyhodnocujeme. Hybridná forma nám umožňuje oslovovať nových kolegov, pre ktorých je práca v kancelárii v Bratislave limitom. Mnohí kolegovia využili nový normál na to, že sa odsťahovali z Bratislavy, čo im dáva nové možnosti work-life balansu,” hovorí Silvia Jeleníková z Dell Technologies Bratislava.  

 

Zobrazit Galériu

BSCF

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať