SAMSUNG_112021 SAMSUNG_112021 SAMSUNG_112021 Advertisement

Podniky zúfalo hľadajú technické talenty

0

Po náročnom roku podniky opäť začínajú prijímať nových zamestnancov, a to najmä v technologickom sektore. Ponuky pre vývojárov softvéru, programátorov, odborníkov na kybernetickú bezpečnosť, ­špecialistov na podporu IT sa v EÚ množia rýchlym tempom.

Fortinet_122021

Najnovší výskum asociácie, uskutočnený v 10 krajinách (Belgicko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, ­Poľsko, Portugalsko, Rumunsko a Španielsko), zistil, že zamestnávatelia v prvom štvrťroku 2021 zverejnili takmer 900 000 inzerátov na nové technologické pozície. Pritom viac ako 46 % všetkých voľných pracovných miest sa nachádza v Nemecku.

Nástupné platy siahajú od 36 000 eur do 90 000 eur pri vyšších vedúcich pozíciách. Počet voľných pracovných miest zaznamenal 40-percentný nárast v porovnaní s tretím štvrťrokom 2020. Zamestnávatelia majú zá­ujem o rozšírenie počtu svojich zamestnancov, konkrétne o technologicky zdatných pracovníkov. Technologické pracovné miesta predstavujú v priemere 13 % z celkového počtu náborových inzerátov, v niektorých krajinách, napr. v Poľsku, je to až 36 %.

Do značnej miery ide o dôsledok pandémie, ktorá prinútila spoločnosti v celej Európe urýchliť svoje plány na digitalizáciu. „Podniky museli cez noc investovať do digitálnej infraštruktúry, aby prežili,“ hovorí Graham Hunter, viceprezident CompTIA pre rozvoj pracovných síl. „V minulosti robili tieto investície opatrne. Keď však došlo k pandémii, boli prerokované, ale odložené investície vynútené. Podniky si uvedomili, že teraz je ten správny čas investovať do budúcnosti.“

Inzerované technické pracovné miesta sa však neobmedzujú iba na technologický priemysel. Zastúpené sú aj odvetvia ako výroba, financie a poisťovníctvo, informácie a komunikácia alebo administratívne a podporné služby, čo naznačuje, že potreba digitálnych nástrojov sa týka takmer celého priemyslu.

SWAN_042021

Aj vo verejnom sektore sa zrýchlila digitálna transformácia, zdravotnícke služby, školstvo a miestne samosprávy prechádzajú rýchlou digitalizáciou. Pravda, digitálna transformácia nie je len investovanie do špičkových technológií; vyžaduje si aj najímanie talentovaných ľudí.

Jeden z najhmatateľnejších príkladov je skutočnosť, že od začiatku pandémie došlo k rozšíreniu kybernetických bezpečnostných incidentov. Odráža sa to aj v dopyte po zručnostiach v oblasti kybernetickej bezpečnosti – kybernetická bezpečnosť je priorita číslo jeden.

Zamestnávatelia sa vo veľkej miere zameriavajú na uchádzačov so silným technickým zázemím. V pracovných ponukách sa vyžadujú technické zručnosti ako Office, tabuľky, programovanie, SQL a Java alebo webové programovanie a front-end dizajn. Od kandidátov sa často očakáva, že budú mať dostatočný prehľad o nových platformách, nových programovacích jazykoch, novom hardvéri a zariadeniach, dokonca aj o nových kombináciách technologických prvkov ako IoT.

No medzi požiadavkami a zručnosťami, ktoré uchádzači môžu ponúknuť, je čoraz väčšia priepasť. Akcelerácia inovácie znamená, že veci sa menia tak rýchlo, že to vedie k nesúladu so zručnosťami. Zamestnávatelia teda len s ťažkosťami nachádzajú správnych kandidátov na obsadenie pracovných miest. Preto mnohí dnes uvádzajú, že nedostatok dostupných talentov sa stáva pri pohľade do budúcnosti problémom číslo jeden.

Do istej miery sa nedostatočný prísun talentov dá vyriešiť povzbudzovaním na absolvovanie kurzov, certifikácií a bootcampov. No časť zodpovednosti nesú aj zamestnávatelia. Namiesto hľadania kandidátov, ktorí už majú úplnú kvalifikáciu, by mali obchodní lídri investovať do interného rozvoja zamestnaneckej základne, napr. formou postgraduálneho štúdia, aby držala krok s najnovšími technologickými pokrokmi.

Ba čo viac, školenie existujúcich pracovných síl a podpora celoživotného vzdelávania by mali byť pre zamestnávateľov prioritou. Inými slovami, investovanie do talentov neznamená iba vytváranie nových pracovných miest s čoraz dlhším zoznamom požadovaných zručností. Takže zatiaľ čo uchádzači o zamestnanie sa môžu ďalej zdokonaľovať samoučením, určitú časť bremena musia niesť aj vedúci predstavitelia firiem, ktorí by mali zabezpečiť, aby ich zamestnanci boli primerane kvalifikovaní v celom rozsahu ich kariéry.

ZDROJ: zdnet.com

 

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať