ESET_122021 ESET_122021 ESET_122021 ESET_122021

Pomôže nám umelá inteligencia ku šťastiu?

Tlačové správy
0

Táto provokačná otázka sa zrodila minulý týždeň na konferencii ITAPA. Vladimír Šucha z UNESCO, zaoberajúci sa okrem iného aj etikou umelej inteligencie, predniesol zaujímavé myšlienky, nad ktorými sa je hodno zamyslieť.

  • Je dokázané, že obyvatelia chudobnejších oblastí, žijúcich v materiálnej chudobe (v Afrike, Ázii) sú šťastnejší a spokojnejší so svojím životom. Čím to je, že technológie neprinášajú tieto hodnoty rozvinutým krajinám?

  • Digitálne technológie (okrem nesporných prínosov) nás zotročujú, menia. Vchádzajú nám do hlavy. Vytvárajú závislosti a odkázanosti. Počnúc sociálnymi sieťami, ktoré to robia programovo, ako sa ukazuje. Vyhľadávače zasa podporujú stratu záujmu o encyklopedické vedomosti (keďže je všetko na webe), ktoré sú základom každej debaty a tvoria stavebné kamene myslenia. Aj nevinný  pomocný nástroj ako GPS deštruuje náš zmysel pre orientáciu, bez neho sme často stratení.  

  • Aj pozitívne zmeny v dititálnej transformácii budúcnoti budú mať disruptívny dopad. Veď disruptívne inovácie sa týkajú novej technológie, ktorá úplne mení spôsob, akým napríklad priemysel momentálne funguje.

  • Umelá inteligencia zmení naše životy a spoločnosť a bude to najdôležitejšia konverzia premena ľudstva. Preto budeme potrebovať definíciu nových ľudských práv. Veď už teraz máme AI kognitívne posilňovače na trhu, ale nikto ich nereguluje. Uvedomujeme si prepojenie mozog/počítač zavedením mozgových implantátov, ktoré už sú súčasťou dnešného života.

  • Odhaduje sa, že 21. storočie bude bojom o emócie:  sme svedkami toho, ako stroje v súčasnosti manažujú naše emócie lepšie ako my sami. To má obrovský dopad na to, keď vieme, že 85 % našich rozhodnutí riadia naše emócie, nie naše racionálne myslenie. Ten, kto kontroluje emócie, ten kontroluje rozhodovanie človeka.

  • Potrebujeme vizionárov. Tí prinášajú inovácie a posúvajú vyspelosť spoločnosti vpred. Toto je na Slovensku nedocenená a veľmi slabo podporovaná oblasť. Príkladom vizionárskeho myslenia je hoci príbeh grafénu: ktorý triezvy vedec by vážne skúmal stopu, ktorú na papieri zanechalo kreslenie ceruzkou? A predsa sa takí našli. Výsledkom ich vytrvalosti sú prevratné aplikácie využitia grafénu, ktoré zlepšujú život ľuďom po celom svete.

  • Potrebujeme vzdelaných ľudí. Vzdelávanie už od základnej školy musí v žiakoch však upevňovať vedomie vlastnej hodnoty v oblasti, v ktorej je dieťa silné. Súčasné školstvo v hodnotení príliš zdôrazňuje nedostatky. Znechucuje deti rozvíjať svoje dary, keďže možno nezvládajú perfektne vybrané slová alebo počítanie Ohmovho zákona. Treba deti podporovať v tom, v čom sú dobré, čo im ide. Vzdelanie ako celoživotný projekt, je pre našu spoločnosť životne dôležité. ALE! Je to tá najväčšia hodnota, ktorú môžu dostať deti v školách? Nie je pre dosiahnutie pocitu spokojnosti oveľa dôležitejšie výchova k hodnotám, k súcitu, pozitívnemu mysleniu?

Vladimír Šucha: Budúcnosť nie je napísaná, buďme súčasťou jej písania. Najbližšie roky prinesú exponenciálny technický rozvoj oproti  Svetla buducnost je rychla zmena. Potrebujeme vela pokory.
 

Jana Matejíčková

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať