SAMSUNG_082023 Advertisement SAMSUNG_082023 Advertisement SAMSUNG_082023 Advertisement

Porovnanie kvality hudby v digitálnych formátoch

0
V predchádzajúcom čísle sme porovnávali kvalitu hudby na fyzických nosičoch, jednak analógových, teda vinylových platniach a magnetofónových páskach, ako aj CD ako digitálnych nosičoch. V tomto článku porovnáme kvalitu hudby v najčastejšie používaných digitálnych formátoch.   Digitálny záznam zvuku Zvuk je v podstate analógová veličina, a hoci zažívame triumfálny návrat vinylových platní, zvukové nahrávky sa v súčasnosti distribuujú predovšetkým v digitálnej podobe. Väčšina digitálnych audiosystémov využíva na kódovanie analógového signálu PCM čiže impulzovú kódovú moduláciu. Kvalitu digitálneho záznamu zvuku primárne určujú dva faktory: bitová hĺbka a vzorkovacia frekvencia. Bitová hĺbka určuje počet úrovní, ktoré má prevodník k dispozícii na kvantovanie zvuku. Viac bitov v praxi znamená širší dynamický rozsah čiže rozdiel medzi najhlasnejším a najtichším zvukom, ktorý možno zaznamenať a následne reprodukovať. Vzorkovacia frekvencia význame ovplyvňuje frekvenčný rozsah zvuku. Ak to ...

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať