ANTIK ANTIK ANTIK

Postmodernému ERP sa najskôr nevyhnete

0

V roku 2013 predstavili analytici Gartneru postmoderné ERP. Bola to reakcia na meniace sa obchodné prostredie a začínajúci nástup éry digitálneho biznisu. Koncept postmoderného ERP mení podstatu a chápanie podnikového informačného systému – technológií (monolitický softvér), nahradzuje stratégie pozostávajúce z jadra ERP umožňujúceho čo najefektívnejšie (pokiaľ možno voľnejším, federovaným štýlom bez hlbšej a nákladnej integrácie) pripájať nové „digitálne“ funkcie.

V súčasnosti analytici odhadujú, že do roku 2020 zavedie riadenú a pod biznis spadajúcu stratégiu postmoderného ERP 40 % podnikov (na začiatku minulého roka ju malo len asi 15 %). Väčšina podnikov bude v tom čase takisto experimentovať s doplnkami a funkciami využívajúcimi napríklad AI či strojové učenie – tie si takisto v roku 2020 začnú stále častejšie nachádzať cestu i do oblasti ekonomických systémov a riadenia podnikových financií.

Postmoderné ERP je odpoveď na niekoľko zásadných faktorov a trendov:

 • Rastúce požiadavky digitálneho biznisu na pružnosť (agilitu) a škálovateľnosť naprieč celým podnikom
 • Stále väčší záujem o inovatívne technológie, ako je IoT a umelá či strojová inteligencia (strojové učenie)
 • Posun od statických zamestnaneckých rolí, ktoré dobre zapadali do tradičného ERP
 • Bohatú a rýchlo sa rozvíjajúcu škálu dodávateľov a produktov (ktoré podniky chcú nasadiť)

Zatiaľ čo v minulosti bola podstatou systémov ERP prevádzková efektivita, štandardizácia a centralizácia, dnes musí vedenie podnikov rovnakou mierou riešiť prechod na čiastočne či úplne digitálne obchodné modely a podporu celkom nových funkcií v inovatívnych oblastiach, zákazníckej starostlivosti a práci s dátami. Mení sa preto i trh – tradiční dodávatelia ERP, ktorí ťažili z dlhodobo nastavených licenčných a udržiavacích poplatkov či platieb za podporu, musia čeliť cloudovým šťukám (často preto svojich zákazníkov motivujú alebo dokonca tlačia k prechodu na ich vlastnú cloudovú platformu v snahe udržať či dokonca posilniť ich závislosť od daného riešenia). Menší a mladší zabehnutí cloudoví hráči, ako je Workday, rozvíjajú nové funkcie a možnosti v oblastiach, ako je riadenie ľudských zdrojov alebo v konkrétnych vertikálach.

Podľa analytikov je jedna z hlavných prekážok zavádzania postmodernej stratégie ERP myslenie nákupných organizácií, ktoré sa v posledných dvadsiatich rokoch prakticky nezmenilo: snažia sa vybrať jediného dodávateľa, respektíve jediný produkt, ktorým pokryjú všetky požiadavky, ako stoja v podnikovej stratégii. To je však v rozpore so spôsobom, ako dnes zamestnanci pracujú a podniky fungujú. Tradičné transakčné systémy nadväzujúce na roly, ako je ERP, sú a ďalej budú nahrádzané inteligentnými digitálnymi funkciami umožňujúcimi napríklad lepšiu podporu digitálnych platforiem (prostredie, v ktorom sú obchodné vzťahy alebo komplementárne produkty a služby prepájané napríklad pomocou API).

Napriek tomu, že je éra postmoderného ERP pomerne mladá, objavujú sa podľa analytikov prvé náznaky štvrtej generácie systémov ERP, navrhnutých pre nové digitálne obchodné modely a spôsoby práce. Predpokladom na jej nástup však zrejme bude prechod z tradičných monolitických ERP na postmoderné systémy s kompaktným jadrom.

Postmoderná stratégia ERP

Základný kameň postmoderného ERP je jadro umožňujúce popri pridaní tradičných kľúčových modulov (typu skladového hospodárstva, plánovania materiálových požiadaviek, riadenia výroby alebo e-commerce) voľnejšie pripájať funkcie či služby súvisiace s nastupujúcimi technológiami a trendmi, ako je internet vecí, konverzačné rozhrania, umelá inteligencia a strojové učenie alebo digitalizácia najmä v podobe digitálnych platforiem a ekosystémov.

Realita súčasného/postmoderného ERP v desiatich „nepríjemných“ bodoch

 1. Môžete zvýšiť pružnosť a agilitu alebo znížiť zložitosť, oboje však robiť nemožno.
 2. Aplikácie SaaS nedokážu vyriešiť všetky problémy tradičných ERP – a obyčajne prinesú nové výzvy.
 3. Kvalita (celistvosť) dát je pri kľúčových rozhodnutiach nevyhnutne prehliadaná.
 4. Integrácia nebýva ľahká, bez ohľadu na to, čo vám dodávateľ bude tvrdiť.
 5. Bimodálne IT je skvelá stratégia na zavádzanie postmoderného ERP, napriek tomu tento postup využíva len málo organizácií.
 6. Väčšina podnikov v skutočnosti nie je pripravená na rozsiahle organizačné zmeny, nevyhnutné na úplné využitie možností postmoderného ERP.
 7. Mnohé organizácie nie sú pripravené na nákup od niekoľkých doménových dodávateľov ERP.
 8. Predaj aplikácií SaaS biznisu „priamo“ zvyšuje riziko nárastu IT „dlhu“.
 9. Praskliny v základoch ERP nemožno jednoducho zaplátať.
 10. Hru nového postmoderného ERP nemožno hrať podľa starých pravidiel (je potrebné iné organizačné usporiadanie, vzťahy s biznisom a pod.).
Zobrazit Galériu

Lukáš Erben, KPC-Group

Všetky autorove články
ERP

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať