SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Rozhovor: Slovenský trh ERP kopíruje svetové trendy

0
*   Ako vnímate súčasný trh ERP na Slovensku? Trh ERP na Slovensku je zrelý a saturovaný, dlhodobé pozície hráčov sa menia len pomaly. Pritom však platí, že dodávatelia musia na nové trendy a podnety reagovať rýchlo a neustále. Je to aj tým, že na rozdiel od iných trhov, i podstatne väčších, sú u nás dlhodobo prítomné okrem slovenských a medzinárodných riešení aj české riešenia. To na tomto malom trhu spôsobuje pretlak ponúkaných produktov ERP a zvýhodňuje pozíciu klientov.    *   Aké sú trendy v oblasti ERP vo svete a do akej miery ich kopíruje slovenský trh? Na slovenskom trhu podobne ako na tom svetovom je silný trend, keď si ľudia vďaka využívaniu mobilov v súkromí zvykli na ergonómiu, rýchlosť a okamžitú dostupnosť aplikácií, pričom nie sú ochotní znižovať svoje nároky na softvér a hardvér len preto, že ich využívajú na pracovné účely. To znamená, že dodávatelia sa musia neustále „obracať“. Slovenský trh kopíruje aj ďalšie svetové trendy. Je tu už jasne viditeľný nárast ponuk ... Zobrazit Galériu
ERP

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať