HONDA_022021 HONDA_022021 HONDA_022021 Advertisement

Rozhovor: Slovenský trh ERP kopíruje svetové trendy

0

*   Ako vnímate súčasný trh ERP na Slovensku?

Trh ERP na Slovensku je zrelý a saturovaný, dlhodobé pozície hráčov sa menia len pomaly. Pritom však platí, že dodávatelia musia na nové trendy a podnety reagovať rýchlo a neustále. Je to aj tým, že na rozdiel od iných trhov, i podstatne väčších, sú u nás dlhodobo prítomné okrem slovenských a medzinárodných riešení aj české riešenia. To na tomto malom trhu spôsobuje pretlak ponúkaných produktov ERP a zvýhodňuje pozíciu klientov.  

 *   Aké sú trendy v oblasti ERP vo svete a do akej miery ich kopíruje slovenský trh?

Na slovenskom trhu podobne ako na tom svetovom je silný trend, keď si ľudia vďaka využívaniu mobilov v súkromí zvykli na ergonómiu, rýchlosť a okamžitú dostupnosť aplikácií, pričom nie sú ochotní znižovať svoje nároky na softvér a hardvér len preto, že ich využívajú na pracovné účely. To znamená, že dodávatelia sa musia neustále „obracať“. Slovenský trh kopíruje aj ďalšie svetové trendy. Je tu už jasne viditeľný nárast ponuky riešení ERP v cloude a modelov SaaS či PaaS všetkého typu. Pojem Priemysel 4.0 už nie je nový. Rovnako už prebieha diskusia o praktickom využití technológií typu blockchain či strojového učenia. Nie je teda nejaký trend, ktorý by sa nás na Slovensku netýkal. Skôr platí, že trendy nastupujú neskôr a firmy čakajú najmä na pozitívne skúsenosti zo zahraničia.

 *   Aký je pomer medzi zákazníkmi preferujúcimi on-premise vs. cloudové riešenia? Aký je trend v tejto oblasti?
Počet zákazníkov, ktorí si od nás vypýtajú pri cenovej ponuke aj cloudové riešenie, je podstatne vyšší ako v minulosti, ale podiel tých, ktorí si ho nakoniec aj vyberú, je stále malý. Ide však o nezastaviteľný trend. Všetci postupne pochopia, že mať vlastné IT oddelenie je často neefektívne. Že bezpečnosť v cloude je dokázateľne väčšia ako pri on-premise, pretože sa pri ňom odbúrava dôležité riziko – interný ľudský faktor. Že automatické updaty a neustála údržba sú pre zákazníkov napokon dôležitejšie ako úplné prispôsobenie produktu na mieru.  
Dlhšie panovalo všeobecné presvedčenie, že do cloudových riešení pôjdu pre náklady najmä malé firmy, ale stratégia veľkých hráčov ERP vo svete za posledné roky spôsobila, že aj obrovské spoločnosti z rôznych segmentov dnes veľmi úspešne bežia práve na cloudových riešeniach ERP.

 *   Veľa spoločností využíva dlhodobo stále ten istý systém ERP. Možno opísať pozitívne aspekty prechodu na moderné riešenie ERP?
Okrem možnosti mať prospech zo všetkých nových trendov, ktoré sú i v technológiách, je tu aj ďalšia rovina. Preverenie existujúceho dodávateľa – ak v tendri obstojí, môže predsa pokračovať v dodávke, dokonca aj s už dodávaným riešením.

 

Zobrazit Galériu
ERP

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať