SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Potravinárske farbivá ako potenciálna nová zbraň v boji proti COVID-19

3
Laboratórium biomedicínskeho inžinierstva na Purdue University vyvinulo spôsob, ako by sa dali neutralizovať vírusy pretrvávajúce vo vzduchu pomocou aerosólov potravinárskych farbív schválených FDA. Inšpiráciou bola fotodynamická terapia, ktorá sa používa na lekárske ošetrenie aj v prípade niektorých druhov rakoviny. Fotodynamická terapia používa fotosenzibilizátor, chemikáliu, ktorá reaguje s kyslíkom v prítomnosti svetla a vytvára kyslíkové voľné radikály, ktoré okrem iného ničia škodlivé patogény. Výskumníci zistili, že namiesto drahých lekárskych fotosenzibilizátorov sa na generovanie voľných radikálov vo viditeľnom svetle môžu využiť aj potravinárske farbivá. Použili ultrazvuk na vytváranie aerosólov obsahujúcich potravinárske farbivo, aby sa farbivá mohli vznášať a udržať vo vzduchu. Zariadenie dezinfikujúce patogény vznášajúce sa vo vzduchu nazvali Photodynamic Airborne Cleaner. Osoba infikovaná SARS-CoV-2, ktorá kašle a kýcha, vytvára kvapky a aerosóly obsahujúce vírus, kto ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
korona covid bezpečnosť vyskum

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať