SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Praktická kryptológia (10. časť): Blowfish

Bezpečnosť
0
Týmto článkom sa vrátime k teórii a budeme sa venovať ďalšiemu zo symetrických šifrovacích algoritmov s názvom Blowfish. Tento algoritmus je tzv. Feistelovho typu, pri ktorom sa šifrovanie a dešifrovanie údajov uskutočňuje pomocou symetrickej štruktúry nazývanej Feistelova sieť. Jej výhoda je v tom, že šifrovanie aj dešifrovanie možno vykonať veľmi podobným, resp. úplne identickým postupom, pričom jediný rozdiel je reverzia kľúčového plánu (key schedule). Ďalšia charakteristika algoritmov vychádzajúcich z Feistelovej siete je viacnásobná iterácia šifrovacej funkcie, ktorú nazývame aj tzv. rundová funkcia. Blowfish Šifru (algoritmus) Blowfish navrhol Američan Bruce Schneier v roku 1993. V tom istom roku a neskôr v roku 1994 a nasledujúcich šifru detailne opísal a uvoľnil na bezplatné používanie. V tom čase išlo o voľnú, nelicencovanú alternatívu k šifre DES, z čoho vyplýva, že algoritmus Blowfish bolo možné ľubovoľne používať, a to v národnom, ale aj medzinárodnom prostredí (bez obmed ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
Blowfish kryptologia

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať