S_02PaletteBase S_02PaletteBase S_02PaletteBase Advertisement

Praktická kryptológia (15. časť): Šifrovacie módy

Bezpečnosť
0
Bezpečnosť, no takisto aj výkonnosť a efektivita moderných kryptografických algoritmov závisia nielen od šifrovacieho algoritmu, ale aj od šifrovacieho módu (procesu), pomocou ktorého je otvorený text transformovaný na šifrovaný text. V uvedenom procese má nezanedbateľnú úlohu najmä paralelné spracovanie, ktoré možno s výhodou aplikovať najmä v prípade moderných paralelných procesorov (CPU), resp. grafických procesorov (GPU). Tie ťažia zo svojej natívnej paralelnej architektúry, čím dokážu veľmi efektívne nahradiť prácu hlavného procesora. Je známe, že NIST prijal ako štandard AES algoritmus Rijndael. Pri opise šifrovacích módov,  konkrétnejšie módu XTS, však nemusíme hovoriť iba o algoritme AES Rijndael, ale aj o nami prezentovanom algoritme Serpent a takisto o ďalších algoritmoch, ktoré okrem štandardných módov, ako sú CBC či ECB, dokážu pracovať aj v móde XTS. Mód XTS Inštitút IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) vytvoril pracovnú skupinu SISWG. Jej úlohou bol ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
kryptologia

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať