CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Praktická kryptológia 6. Časť: GnuPG

Bezpečnosť
0
V tomto článku odbočíme od teoretickej línie seriálu a v krátkosti opíšeme nástroj na šifrovanie a dešifrovanie údajov, ktorý okrem iného implementuje aj algoritmus DES. Ako už vieme, ide o algoritmus, ktorý bol prelomený a jeho základný variant sa neodporúča používať. Viaceré nástroje ho síce majú vo svojom portfóliu šifrovacích algoritmov, ale už iba z dôvodu spätnej kompatibility. Základný DES v každom prípade dopĺňajú o jeho variant TDEA, nazývaný aj 3DES, ktorý je stále použiteľný. GNU Privacy Guard (gnupg.org) Ide o voľne šíriteľný nástroj (licencovaný pod GNU GPL) implementujúci štandard OpenPGP v súlade s RFC4880. Umožňuje šifrovanie/dešifrovanie a podpisovanie off-line údajov a on-line komunikácie. Nástroj sa používa v príkazovom riadku (command line) prostredníctvom príkazu gpg, no možno ho doplniť aj o GUI frontend (napr. github.com/ryran/pyrite). Podporuje symetrické a asymetrické (public key) šifrovanie. V princípe neplní iba funkciu softvérového šifrátora/dešifrátora, a ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
kryptologia

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať