SAMSUNG_082022 Advertisement SAMSUNG_082022 Advertisement SAMSUNG_082022 Advertisement

Prechod na ekologické technológie má aj odvrátenú stranu

Technológie
1

Ak chceme udržať nárast globálnej teploty pod 1,5 alebo dokonca 2 °C, bude potrebné zmeniť fungovanie našich energetických a dopravných systémov. V najbližších troch desaťročiach bude treba vyrobiť a nasadiť milióny solárnych panelov, veterných turbín a elektrických vozidiel. Kľúčovou vlastnosťou väčšiny ekologických technológií je však to, že si vyžadujú viac a rozmanitejších materiálov, než aké sa používajú v technológiách, ktoré nahrádzajú. Veterné turbíny potrebujú železo a zinok na výrobu ocele odolnej proti korózii a motorov potrebných na zachytávanie energie z vetra.

Elektromobily potrebujú lítium, kobalt, nikel a mangán na výrobu batérií a neodým a iné kovy vzácnych zemín na výrobu motorov. Budovanie takýchto zariadení si preto bude vyžadovať obrovské množstvo špecifických materiálov, z ktorých mnohé sa ťažko ťažia. Niektoré sa dajú získať recykláciou, ale mnohé materiály, ako napríklad lítium, sa dnes jednoducho nepoužívajú v dostatočnom množstve, ktoré by sa dalo recyklovať na budúce použitie. Preto bude musieť väčšina pochádzať z ťažby.

Ak sa teda majú nízkouhlíkové technológie používať na celom svete, musíme sa vyrovnať s menej príjemnými dôsledkami alebo kompromismi pri ich budovaní. Jeden z hlavných kompromisov je poškodenie životného prostredia spojené s ťažbou a rafináciou materiálov. Príkladom je hliník, ktorý je nevyhnutný na výrobu rámov solárnych panelov. Jeho celosvetová výroba predstavuje 2 % všetkých emisií skleníkových plynov, pričom štúdie odhadujú, že do roku 2050 by emisie mohli dosiahnuť 1,7 gigaton CO₂, čo zodpovedá dvojnásobku ročných emisií z lietadiel.

Existuje však potenciál na výrazné zníženie týchto emisií. Zmenou zdroja elektrickej energie na spracovanie hliníka z fosílnych palív na vodnú energiu sa môžu znížiť emisie z nového hliníka približne o 75 %. Na to sú však potrebné lepšie finančné stimuly pre ťažobný sektor, aby využíval obnoviteľné zdroje energie. No problémy so získavaním týchto materiálov sa neobmedzujú len na emisie.

Získavanie lítia zo soľanky (robí  sa to v Argentíne, Bolívii a Čile) si vyžaduje vŕtanie v soľných pláňach, aby sa soľanka (slaná voda) dostala na povrch, a potom odparovanie vody pomocou slnečného svetla, čím vznikajú soli draslíka, mangánu, bóraxu a lítia. Kobalt, ďalší dôležitý materiál používaný v batériách pre elektrické vozidlá, sa ťaží najmä v Kongu, kde sa v baniach často zamestnávajú deti, a to v nebezpečných pracovných podmienkach. Tieto problémy však neznamenajú, že by sme sa mali vyhýbať opatreniam v oblasti zmeny klímy.

A ani to, aby sme odmietli budovať technológie, ktoré potrebujeme na dekarbonizáciu základných systémov. Sú však dôvodom na to, aby sme venovali viac pozornosti tomu, ako sa získavajú materiály potrebné na vytvorenie ekologickejších technológií. Zlepšenie recyklácie starých výrobkov a odpadových materiálov je v tomto smere veľmi dôležité. Nárast dopytu po týchto materiáloch v dôsledku prebiehajúceho prechodu na nízkouhlíkové technológie, ako aj rastúceho bohatstva spotrebiteľov na celom svete však znamená, že to pravdepodobne nebude stačiť na to, aby sa zabránilo rozsiahlemu poškodeniu ekosystému.

Aby sme pomohli znížiť tento dopyt, musíme zvýšiť energetickú účinnosť našich domovov a podnikov, aby v prvom rade spotrebovali menej energie. Zníženiu dopytu po ťažbe pomôže aj odklon od súkromnej dopravy a investovanie do verejnej dopravy. Bez takýchto opatrení nebude možné dosiahnuť skutočne udržateľný prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo.

Zdroj: thenextweb.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

1 komentár

sociálne siete reakcia na: Prechod na ekologické technológie má aj odvrátenú stranu

30.6.2022 14:06
masívny nárast používania sociálnych sietí s celou svojou infraštruktúrou nesprispieva relatívne veľkou mierou ku zvyšovaniu požiadaviek na energiu?
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať