PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Predstavujeme slovenské startupy: Hipstersaurus Rex Apps (HRA)

0

Startup Hipstersaurus Rex Apps (HRA) vznikol v septembri 2015. Jeho zakladateľmi sú Mária Franková a Ján Matajzík, študenti FEI TUKE zaujímajúci sa o nové technológie a kreatívne podnikanie. Obaja sú už úspešnými absolventmi druhého stupňa Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v oblasti financií, bankovníctva a investovania a v súčasnosti študujú už svoj druhý odbor. Aktuálnym štúdiom v odbore inteligentných systémov si dopĺňajú znalosti, ktoré plánujú aplikovať vo svojom startupe. Vzhľadom na svoje predchádzajúce skúsenosti sa prirodzene zamerali na podnikanie v hernom zábavnom priemysle. J. Matajzík končil štúdium obhajobou vlastnej hry, a keďže sa s M. Frankovou zhodli v predstavách o podnikaní, ich prvý krok bol prirodzeným pokračovaním toho, s čím už mali skúsenosti a čo ich oboch zaujímalo – vývoja herných aplikácií.

Vydanie prvej hry Shape Hunt v roku 2015 bolo pre startup zdrojom cenných skúseností v oblasti podnikania s Google Play a osvojenia si princípov vývoja hier ako mobilných aplikácií. Pozitívnou spätnou väzbou odbornej verejnosti a hráčov bol pre nich ohlas v podobe článkov, ktoré o hre vyšli v troch najväčších slovenských on-line portáloch zameraných na platformu Android a jej aplikácie. Hra získala aj veľmi dobré hodnotenie – 4,9 z možných 5.

V roku 2017 sa Hipstersaurus Rex Apps primárne zameriava na rozvoj dvoch kategórií hier pre platformu Android. Do prvej patria hry s edukačnými prvkami, ktoré sa snažia rozvinúť potenciál hráča. Nimi sa usilujú vyzdvihnúť vzdelávací potenciál hier, najmä zvyšovaním povedomia hráčov v rôznych oblastiach. Druhá kategória hier je zameraná na umelú inteligenciu (AI) a získavanie informácií o hráčovi ako osobe, a to na základe jeho interakcie s hrou. Tieto hry sa vedia hráčovi prispôsobiť na základe jeho herného štýlu alebo emócií, ktoré do nich vkladá. V budúcnosti by radi vyvíjali takisto hry, ktoré sa budú vedieť od hráča „učiť“ a na základe toho sa mu prispôsobovať a meniť tak svoj obsah a celkovú formu.

Zakladatelia startupu sa pri tvorbe hier nezameriavajú len na ich hrateľnosť a zábavnosť, ale aj na hľadanie potenciálu na trhu, ktorý sa postupne orientuje na hry založené na virtuálnej realite a prvkoch umelej inteligencie. Práve preto štúdium v tomto smere vnímajú ako cestu k odborníkom a aktuálnym vedomostiam.

V októbri 2016 sa prihlásili do súťaže Startup centra Technickej univerzity v Košiciach, v ktorej postúpili medzi 6 finálových tímov. Aktuálne sa orientujú na tvorbu komplexnejšej hry zameranej na rozvoj vedomostí. Koncept hry vychádza z kvízov a menších doplnkových hier, ktoré spoločne vytvárajú jeden celok. Hra, ktorú plánujú spustiť v apríli 2017, bude dostupná v anglickom a slovenskom jazyku na platforme Android. V druhom kole plánujú jej spustenie aj na platforme iOS. Popri vývoji hier sa naďalej aktívne vzdelávajú v odbore, a to nielen na univerzite, ale aj mimo nej. V budúcnosti sa chcú zamerať na hry zvyšujúce vzdelanosť a takisto na tie, ktoré by dokázali diagnostikovať človeka z hľadiska jeho sociálnych zručností či predpokladov na zamestnanie, ako aj na ďalšie alternatívne formy hier. Cieľom dvojice zakladateľov je predovšetkým zavádzať do hernej praxe inovatívne prvky, či už v rámci obsahu hier, alebo ich vývoja.

Súčasné nastavenie startupu umožňuje jeho rozvoj aj bez externých finančných zdrojov za pomoci vlastného kapitálu a vkladu v podobe vlastného času a práce. Každopádne sú otvorení možnosti akceptácie investičného stimulu, keďže by im to umožnilo outsourcovať mnohé činnosti spojené s vývojom hier a ich udržiavaním na trhu.

VIZITKA

Rok vzniku nápadu a vytvorenia tímu: 2015 – vznik nápadu, 2015 – vytvorenie tímu
Abstrakt inovácie: vytváranie hier založených na inovačných prvkoch s cieľom implementácie AI, metód učenia sa alebo inovačného prístupu pri vývoji hier
Počet členov tímu na začiatku a teraz: 2 / 2
Spôsob financovania: vlastné zdroje
Najväčšie výzvy a prekážky v čase vývoja: časovo zvládať školu, prácu a startup v aktuálnej fáze
Ako ich prekonali, kto im pomohol: na riešení sa pracuje
Celkový objem investícií do vývoja: 1200 EUR
Rok založenia komerčnej firmy: zatiaľ bez právnej formy
Priama konkurencia vo svete: Pixel Federation, Inlogic

Zobrazit Galériu
startup

Pridať komentár