SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Prekvapivá kreativita umelej inteligencie a jej evolúcia

Technológie
0
Nikto nepochybuje o tom, že najväčším dizajnérom je príroda. Ponúka nám denne prehľad najrozličnejších foriem života, fantastických tvarov a úžasných farieb, s neuveriteľnou schopnosťou prispôsobovať sa. O tom, ako tvorivo pôsobila v procese evolúcie, nájdeme množstvo dôkazov už v skamenelinách. Jej detaily vynikajúco zachytáva dielo Charlesa Darwina O pôvode druhov, kde autor opisuje myriády spolunažívajúcich foriem života v jednej zamotanej bunke. Od vzniku života sa jeho biodiverzita prispôsobila moru, súši i vzduchu. Tieto adaptácia značne presahujú možnosti súčasného ľudského inžinierstva, ktoré sa ešte len pripravuje na výrobu robotov schopných samostatne sa množiť, byť flexibilným ako živé organizmy, nezávisle skúmať svet a disponovať ľudskou inteligenciou. Evolúcia v sebe zahŕňa rozličné deje, okolnosti a podmienky, ktoré ovplyvňovali živé organizmy a vystavovali ich nutnosti kreatívne sa prejaviť, aby prežili. Je však možné, aby takáto evolučná kreativita presiahla hranice p ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
IT umelá inteligencia AI buducnost robot hry smart auto doprava Digital dáta

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať