ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

Prichádzajú nové šikovnejšie a bezpečnejšie metódy overovania používateľov, ktoré môžu nahradiť heslá

Bezpečnosť
0
O tom, že heslá používateľov sú obvykle jeden z najslabších článkov bezpečnostného reťazca, sa hovorí už dlhší čas. Riešením tohto problému majú byť nové inteligentné autentizačné technológie, ktoré vychádzajú z najnovšieho technologického vývoja. V podstate nejde stále o nič nové - používateľa možno overiť mnohými spôsobmi, okrem zadania určitého sledu znakov je to napríklad biometrické overenie alebo disponovanie určitým elektronickým zariadením, ktoré je systémom jednoznačne identifikované. Práve tohtoročný veľtrh CES však ukázal novú generáciu zariadení či skôr doplnkov, ktoré môžu byť ľahko použité na jednoznačnú identifikáciu používateľa bez toho, aby musel zadávať nejaké heslá. Ako má vyzerať moderný spôsob overenia používateľa? Dnešný trend je taký, že používateľ nezadá heslo len raz (alebo všeobecne nevykoná jednorazové overenie), ale je overovaný kontinuálne. Navyše ide o to, aby sa používateľ neobťažoval rôznymi úkonmi, takže potrebná verifikácia musí prebiehať bez ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať