Samsung_06 Samsung_06 Samsung_06 Advertisement

Prieskum: ERP na Slovensku

0

Redakcia magazínu NEXTECH  uskutočnila prieskum predaja podnikových informačných systémov (ERP) na slovenskom trhu v roku 2019. V rámci prieskumu boli oslovené obchodné zastúpenia zahraničných firiem pôsobiacich na Slovensku, predajcovia a implementátori ich produktov a lokálni producenti ekonomických informačných systémov. Do prieskumu sa zapojilo 17 dodávateľov. Do prehľadu sme zahrnuli riešenia pre menších zákazníkov, ale aj komplexné riešenia pre stredných a veľkých zákazníkov. To, pre ktorú cieľovú skupinu je určený príslušný produkt, sa dá odhadnúť podľa celkového počtu licencií, ich pomeru k tržbám, celkovým tržbám či podľa počtu zákazníkov. V prípade väčšiny dodávateľov je evidentná orientácia na vybraný segment trhu z hľadiska „veľkosti“ zákazníka. Iba zopár firiem poskytuje riešenia ERP pre segment veľkých podnikov a súčasne iný produkt pre menšie a stredné firmy.

Podľa údajov slovenských výrobcov a dodávateľov lokálnych podnikových informačných systémov, ako aj slovenských zastúpení zahraničných dodávateľov veľkých riešení ERP boli celkové tržby z predaja služieb k riešeniam v roku 2019 na úrovni 48 034 483 EUR (údaje poskytlo 14 firiem). Tržby z predaja licencií dosiahli 8 694 6996 EUR (údaje poskytlo 13 firiem). 
Kľúčoví dodávatelia podnikových informačných systémov ako SAP Slovensko, Microsoft Slovakia a Oracle Slovensko nám nemohli poskytnúť svoje lokálne údaje.  

Ak celkové tržby za riešenia ERP jednotlivých dodávateľov rozdelíme na tržby z predaja licencií na používanie riešení ERP a tržby z predaja služieb k týmto riešeniam, zistíme, že najvyššie tržby z predaja licencií dosiahla spoločnosť KROS, a. s. (1 788 679 EUR) s produktmi Onix, Alfa, Olymp, Omega, Ikros a ­Cenkros. Nasleduje spoločnosť Asseco Solutions, a. s. (1 457 301 EUR) s produktmi Asseco SPIN (SPIN1, SPIN2, SPIN Public, SPIN Enterprise)  a SOFTIP, a. s.  (1 056 013 EUR) s produktmi ­SOFTIP PROFIT PLUS, SOFTIP HR PLUS, ­SOFTIP HAPPY HR, SOFTIP PACKET, Keepi, SOFTIP VÝROBA, SOFTIP MONACO / SYSKLASS a SAP Business One. Pri tržbách z predaja licencií nám spoločnosti 26HOUSE, ABRA Software a KARAT neposkytli údaje. Na porovnanie, vlani bolo poradie  KROS,  Asseco Solutions a InfoConsulting Slovakia.    


Na prvom mieste pri tržbách z predaja služieb sa umiestnila spoločnosť SOFTIP (11 723 908 EUR),  na druhej priečke spoločnosť Asseco Solutions (10 279 722 EUR) a na tretej priečke spoločnosť KROS a.s. (8 814151). Pri tržbách z predaja služieb ERP nám neposkytli údaje spoločnosti ABRA Software a KARAT. Vlani bolo poradie na prvých troch miestach v predaji súvisiacich služieb: SOFTIP, Asseco Solutions a HOUR. 

Údaje o počte zákazníkov nám poskytlo 15 firiem z celkového počtu 17 zúčastnených v prieskume. Údaje o počte koncových používateľov nám neposkytlo šesť firiem. Tento rok sme do prieskumu zaradili aj dva parametre týkajúce sa percentuálneho podielu licencií na cloudové riešenia ERP a nárastu tohto podielu v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Firma 26HOUSE s.r.o. mala podiel 80 % na ­cloudových riešeniach a nárast 87 % v porovnaní s vlaňajškom, firma Compeko spol. s r. o., mala  podiel 2 % na ­cloudových riešeniach, nárast v porovnaní s vlaňajškom neuviedla. Pri firme AURUS spol. s r. o., bol percentuálny podiel ­cloudových riešení 8 %, čo je 55-percentný nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Firma HOUR, spol. s r. o., zaznamenala podiel 12,14 % a nárast 39,58 %. Firma HT ­Solution, s.r.o., mala  nárast 33 % a firma Solitea Slovensko, a. s., nárast 10 %. Údaj o porovnaní s predchádzajúcim rokom tieto firmy neuviedli.

Záver

V prieskume sa zúčastnilo 17 dodávateľov, ktorí na Slovensku ponúkajú svoje produkty a riešenia na vedenie účtovníctva a mzdy pre menšie firmy až po komplexné ekonomické informačné systémy pre veľkých zákazníkov vrátane súvisiacich služieb. V roku 2019 dosiahli dodávatelia riešení ERP, ktorí participovali na prieskume a poskytli svoje údaje, celkové tržby za riešenia ERP 48 124 483 EUR. Na porovnanie, predchádzajúci rok to bolo 36 321 155 EUR. Tržby z predaja licencií predstavovali 8 754 996 EUR. Na porovnanie, predchádzajúci rok to bolo 8 251 692  EUR.
» Ľuboslav Lacko

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár